Portal medyczny Nasi lekarze

Baner Główny Nasi lekarze

Nasi lekarze

lek. Magdalena Pikul

lek. Magdalena Pikul

Lekarz rezydent, w trakcie odbywania specjalizacji w pediatrii.

Obecnie pracuje na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Ukończyła II Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Staż podyplomowy odbywała w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. W trakcie studiów angażowała się w działalność Pediatrycznego Koła Naukowego i była współautorką wielu prac naukowych z dziedziny chorób dziecięcych. Od kilku lat pisze artykuły o tematyce medycznej, są one zamieszczane na wielu internetowych portalach medycznych.

lek. Magdalena Osuchowska

lek. Magdalena Osuchowska

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji w radiologii i diagnostyce obrazowej

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie pracuje w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Specjalizuje się w Radiologii i Diagnostyce Obrazowej. Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Obszary zainteresowań:
- badania radiologiczne (zdjęcia RTG)
- badania ultrasonograficzne (USG)
- badania tomografii komputerowej (CT)
- badania rezonansu magnetycznego (MRI)

lek. Michał Osuchowski

lek. Michał Osuchowski

Lekarz specjalista patomorfolog

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie pracuje w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Od 2 lat przyjmuje również pacjentów w przychodni POZ. Ma ukończone kursy z cytologii onkologicznej i cytologii ginekologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Patologów.
Obszary zainteresowań:
- biopsje aspiracyjne cienkoigłowe celowane pod kontrolą USG (BACC)
- diagnostyka na podstawie preparatów histologicznych

Biopsja Rzeszów, Prywatny Gabinet Lekarski Michał Osuchowski