LekarzPomaga.pl - 24 MAJA W KATOWICACH, W HOTELU ANGELO MIAŁA MIEJSCE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH W POLSCE KONFERENCJA

Nadchodzące wydarzenia, najnowsze informacje

24 maja w Katowicach, w Hotelu Angelo miała miejsce jedna z największych w Polsce konferencja

Opublikowano:

Tagi publikacji: Forum Menadżerów Służby Zdrowia, Służba zdrowia, Katowice, Medycyna, Hotel Angelo, prelekcje, Ochrona danych osobowych, Dotacje unijne

24 maja w Katowicach, w Hotelu Angelo miała miejsce jedna z największych w Polsce konferencja

24 maja w Katowicach, w Hotelu Angelo miała miejsce jedna z największych w Polsce konferencja w całości poświęcona zarządzaniu

placówką medyczną. "II Ogólnopolskie Forum Zarządzających" zgromadziło blisko 400 uczestników, z którymi w trakcie 32 wykładów

wiedzą podzieliło się 31 prelegentów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego, Śląska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, a także Izba Gospodarcza "Farmacja Polska". Ponadto informacje na temat Forum ukazały się w 18 branżowych portalach oraz czasopismach

W części wystawowej uczestnicy mogli zapoznać się z rozwiązaniami dla branży medycznej 17 partnerów wydarzenia.

 

W trakcie uroczystego otwarcia "II Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie" głos zabrały jedne z najważniejszych osób w branży medycznej:

  1. dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz, który jest Prezesem Zarządu Szpitala Miejskiego w ZabrzuCzłonkiem Zarządu Polskiej Federacji Szpitali, a także

Prezesem Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego oraz p. Krzysztof MachaCzłonek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Ekspert Pracodawców RP. Przemówienie wygłosił również p. Michał PodlasCzłonek Zarządu Mazowieckiego Centrum Biznesowego, który określił cele konferencji oraz poinformował o wstąpieniu do klastra Medivite, którego misją jest m.in. działanie na rzecz rozwoju placówek medycznych. 

 

Spotkanie zainaugurowały wykłady p. dr Andrzeja Mądrali oraz p. Krzysztofa MachyDr Andrzej Mądrala, który jest Przewodniczącym

Korporacji "Zdrowe Zdrowie" Pracodawców RP, Wiceprezesem OSSP oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia AMD wygłosił prelekcję pt. "Trójstronny

Zespół ds. Ochrony Zdrowia - sukces czy porażka?", podczas której skupił się na obszarach działania Pracodawców RP i Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

  1. Krzysztof Machaprowadził wykład pt. "Wyzwania Medycyny, czyli zmiany, zmiany, zmiany...". W trakcie swojego wystąpienia, Członek Zarządu OSSP,

omówił zmiany na rynku ochrony zdrowia w Polsce w roku 2016, strukturę własności, kluczowe procesy, jak również ocenę potrzeb zdrowotnych.

Po wykładach inauguracyjnych uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z krótką prezentacją oferty dla branży medycznej głównego partnera wydarzenia firmy Mercedes - Benz Sosnowiec. Było to ostatnie wystąpienie przed przerwą i podzieleniem Forum na ścieżki tematyczne.

 

W trakcie pięciu bloków zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in.: Możliwości aplikowania o środki UE, Udostępnianie EDM, Zakażenia szpitalne,

Lean Healthcare, Optymalizacja kosztów funkcjonowania placówki, dobór systemów informatycznych, współpraca z personelem medycznym, 

wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu, wizerunek i dobra osobiste pielęgniarek

i położnych, zarządzanie klientem medycznym, sprzedaż prywatnych usług, nadwykonania w kontekście likwidacji NFZ, Zasady realizacji 

kontraktu z NFZ i kontrola świadczeniodawcy, 10 najczęściej popełnianych błędów przez kierowników podmiotów po błędzie medycznym, 

sytuacje trudne w relacjach z pacjentem i ich wpływ na wizerunek placówki, aspekty zastosowania odnawialnych źródeł energii, budowanie

wizerunku placówki, ochrona danych osobowych, turystyka medyczna, budowa profesjonalnego zespołu, efektywne zarządzanie podmiotem, a także

kreatywność w placówce medycznej.

 

Finałem spotkania był panel dyskusyjny pt. "Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w perspektywie zmian i reform planowanych na najbliższe lata". Ekspertem prowadzącym był p. Krzysztof Macha, natomiast pozostali eksperci biorący udział w debacie to: dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz MBA Exec, dr Radosław Tymiński, dr hab. prof. nadz. Barbara Piontek, Ewa Panek, dr Krzysztof Nyczaj. Przewodnimi tematami dyskusji były:

- Wzrost świadomości pacjenta – roszczenia pacjentów, procedury, perspektywa najbliższych lat.

- Dotacje - szansa na rozwój czy walka z biurokracją? 

- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna- czy warto czekać na ustawowe terminy ? 

- Rosnące koszty funkcjonowania placówek medycznych oraz rola dialogu pomiędzy organizacjami podmiotów leczniczych w celu otrzymania optymalnego balansu pomiędzy jakością świadczeń, a ich cena.

Konferencja niewątpliwie spotkała się z bardzo dużym sukcesem, co wnioskować można z obecności blisko 400 osób, które z pewnością mogą czuć się usatysfakcjonowane doborem tematów oraz wysokim poziomem każdego z wykładowców. W opinii wielu uczestników było to najbardziej wartościowe pod względem merytorycznym spotkanie w Polsce, a pozyskana wiedza pozytywnie wpłynie nie tylko na rozwój placówek, a także rozwój osobisty. Następna edycja Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynierównież odbędzie się w Katowicach, a planowana jest na maj 2017 roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w wydarzeniu i przyczyniły się do jego sukcesu.