LekarzPomaga.pl - DNIA 6 CZERWCA 2015 ROKU W HOTELU NOVOTEL MARINA W GDAŃSKU ODBYŁO SIĘ FORUM MENADŻERÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Nadchodzące wydarzenia, najnowsze informacje

Dnia 6 czerwca 2015 roku w Hotelu Novotel Marina w Gdańsku odbyło się Forum Menadżerów Służby Zdrowia

Opublikowano:

Tagi publikacji: Konferencja, Gdańsk, medycyna, technologie w medycynie

Dnia 6 czerwca 2015 roku w Hotelu Novotel Marina Gdańsku odbyło się Forum Menadżerów Służby Zdrowia. Było to już piąte spotkanie z tego cyklu, tym razem poświęcone przede wszystkim podmiotom z województwa Pomorskiego. Zostało ono zorganizowane przez Mazowieckie Centrum Biznesowe, patronat honorowy objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, a także zostało wsparte licznymi patronatami medialnymi. W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników. Przy organizacji wydarzenia uczestniczyło 12 firm obecnych zarówno w części wystawowej jak i merytorycznej.

Głównym celem konferencji była poprawa obecnej kondycji polskiej Służby Zdrowia, dlatego rozpoczęła się ona od wykładu pt.: “Przegląd zmian w ustawodawstwie polskiego sektora ochrony zdrowia”, gdzie zostały poruszone zagadnienia związane z modyfikacjami w Ustawie o działalności leczniczej, Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, a także nakreślono sytuację jaka będzie miała miejsce po 1 stycznia 2016. 

W dalszej części spotkania nastąpił podział na dwie ścieżki tematyczne, podczas których uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie dotacji unijnych, procesu informatyzacji, budowania wizerunku podmiotu leczniczego w mediach, telemedycyny oraz ochrony danych osobowych. 

Ostatni moduł wydarzenia dotyczył Zasad realizacji umów z NFZ oraz kontroli świadczeniodawcy, gdzie, podczas prawie dwugodzinnego wykładu, mec. Agnieszka Pietrzak oraz mec. Dominika Kołodziejska-Koza Kancelarii Prawnej APDK szczegółowo poruszyły zagadnienia związane ze zmianami w prowadzeniu listy oczekujących, zmianami w POZ mającymi wpływ na zasady udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zmianami w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych.

Podsumowując, w Forum Menadżerów Służby Zdrowia wzięło udział ponad 120 uczestników, 12 firm, 12 prelegentów. Informacje o spotkaniu ukazały się w 18 prestiżowych magazynach oraz portalach branżowych. Serdecznie podziękowania należą się wszystkim osobom, które uczestniczyły w tym spotkaniu i przyczyniły się do jego sukcesu.

 

Wszystkim zainteresowanych udziałem w tego typu spotkaniach zapraszamy na stronę organizatora: http://mcbkonferencje.pl/, a także na profil FB: https://www.facebook.com/MazowieckieCentrum.