LekarzPomaga.pl - KOLEJNE WYDARZENIE Z CYKLU FORUM MENADŻERÓW SŁUŻBY ZDROWIA ODBĘDZIE SIĘ 3 WRZEŚNIA W OLSZTYNIE

Nadchodzące wydarzenia, najnowsze informacje

Kolejne wydarzenie z cyklu Forum Menadżerów Służby Zdrowia odbędzie się 3 września w Olsztynie

Opublikowano:

Tagi publikacji: Konferencja, olsztyn, medycyna, technologie w medycynie

Przed nami kolejne wydarzenie z cyklu Forum Menadżerów Służby Zdrowia, które odbędzie się 3 września w Olsztynie, w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Trylińskiego 2.

Podczas konferencji eksperci, na co dzień zajmujący się m.in. prawem i zarządzaniem, podzielą się z uczestnikami Forum swoją wiedzą i doświadczeniami, które pomogą w podejmowaniu najlepszych i najbardziej trafnych decyzji biznesowych, jak też ułatwią zarządzanie placówką medyczną. Podczas tego spotkania zostaną omówione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą pracy osób piastujących najwyższe stanowiska w podmiotach leczniczych, a także funkcjonowania samych placówek. Będą to m.in.:

 • Ochrona danych osobowych
 • Zasady prowadzenia dokumentacji w wersji papierowej oraz elektronicznej
 • Szanse na rozwój dzięki wykorzystaniu dostępnych środków unijnych
 • Pakiet Onkologiczny
 • Realizacja i kontrola umów z NFZ
 • Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej w świetle aktualnych i proponowanych zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 • Trendy w telemedycynie: korzyści wynikające z zastosowania nowych technologii.
 • Normy ISO, a wpływ na kontraktacje NFZ
 • Wpływ znajomości i przestrzegania standardów jakości na bezpieczeństwo szpitala i pacjentów
 • Lobbing Medialny oraz ochrona reputacji

Spotkanie dedykowane jest :

 • Dyrektorom szpitali i przychodni
 • Kadrze zarządzającej Prywatnymi Centrami Medycznymi
 • Menadżerom placówek leczniczych

 

Wśród wykładowców wystąpią m.in.:

Krzysztof Nyczaj

od 1998 roku związany z systemem Ochrony Zdrowia. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 roku z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Kierował kilkoma ważnymi dla polskiego systemu opieki zdrowotnej projektami informatycznymi. Są to m.in. „Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej”, „Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej – e-RZOZ” oraz „System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej. Wniósł znaczący wkład w przygotowywanie wielu aktów prawnych dotyczących systemu informacyjnego ochrony zdrowia, w tym dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej, systemu kodów resortowych oraz rejestrów medycznych. Autor książki: "Elektroniczna Dokumentacja Medyczna" - wyd. Wiedza i Praktyka 2011r. Prelegent z dorobkiem ponad 2000 godzin wykładowych i szkoleniowych. Ekspert Data Techno Park sp. z o.o. we Wrocławiu. Publikuje m.in. Służbie Zdrowia, Menedżerze Zdrowia, Rynku Zdrowia, IT w Administracji.

Agnieszka Pietrzak, adwokat  
absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 r. zdała egzamin sędziowski., w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie).  Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się  w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych (Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzenie Placówką Medyczną). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.  Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

Dominika Kołodziejska – Koza, adwokat
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Wydziale Zarządzania UW „Zarządzanie w Służbie Zdrowia”. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 99zł netto/os. W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie oraz odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@mcbkonferencje.pl. Każdy uczestnik otrzyma materiały w formie papierowej i elektronicznej.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo po uprzednim kontakcie z organizatorem (biuro@mcbkonferencje.pl), a także na stronie: www.mcbkonferencje.pl.

Partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu. Za udzielanie szczegółowych informacji dot. części wystawowej oraz pozostałych form promocji odpowiedzialny jest: Tomasz Telus, Projekt Manager, 533-163-882, tomasz.telus@mcbkonferencje.pl

Koszt udziału dla firm spoza grupy dedykowanej wynosi 499zł netto/os.