LekarzPomaga.pl - CHOROBA HASHIMOTO

Choroby gruczołów wewnątrzwydzielniczych -podwzgórza i przysadki mózgowej, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, jąder i jajników, trzustki

Choroba Hashimoto

Opublikowano:

Tagi publikacji: Hashimoto, tarczyca, niedoczynność tarczycy, bradykardia

Choroba Hashimoto

Choroba Hashimoto to autoimmunologiczne, przewlekłe zapalenie tarczycy, zwane również zapaleniem limfocytowym. Jest najczęściej występującym typem zapalenia tego gruczołu i stanowi również najczęstszą przyczynę niedoczynności tarczycy. Dotyczy głównie kobiet między 30 a 50 rokiem życia, choć może pojawić się w każdym wieku. Wyróżnia się 2 postaci kliniczne choroby: postać zanikową i z obecnością wola. Autoimmunologiczny charakter zapalenia limfocytowego potwierdza jednoczesne występowanie innych schorzeń o podobnej etiopatogenezie, takich jak cukrzyca typu I, reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń układowy.

Przyczyny

Rozwój choroby zależy od:

 • predyspozycji genetycznej - związek z obecnością antygenów HLA B8, DR3 i DR5
 • czynników środowiskowych - infekcje wirusowe, stres, nadmiar lub niedobór jodu w diecie

Ponadto, kluczową rolę w patogenezie choroby odgrywa efekt cytotoksyczny, który jest zależny od reakcji typu komórkowego i cytokin działających miejscowo. Limfocyty T, naciekające tarczycę, powodują jej destrukcję, aktywują limfocyty B do przejścia w plazmocyty i produkcji przeciwciał przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO) i tyreoglobulinie (anty-TG).

Objawy:

W części przypadków choroba ma przebieg asymptomatyczny (niemy), aż do momentu rozwinięcia się objawów niedoczynności tarczycy, wśród których wyróżniamy:

 • suchą, pogrubiałą, łuszczącą się skórę o zabarwieniu sinawym lub żółtawym
 • obrzęk podskórny (tzw. obrzęk śluzowaty), który powoduje pogrubienie rysów twarzy
 • charakterystyczny obrzęk powiek i rąk
 • włosy łamliwe, suche, przerzedzone
 • zmniejszona tolerancja wysiłku
 • przyrost masy ciała
 • bradykardia
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia wentylacji spowodowane przez wole i duży język
 • osłabienie mięśni
 • zaparcia
 • zaburzenia wchłaniania
 • senność
 • brak zainteresowania otoczeniem, depresja
 • zaburzenia miesiączkowania, niepłodność, poronienia

Przebieg asymptomatyczny jest charakterystyczny dla postaci zanikowej i występuje głównie u kobiet w starszych grupach wiekowych. Schorzenie może się także ujawnić jako pojedynczy guzek lub wole wieloguzkowe. Klasyczna postać zapalenia limfocytarnego manifestuje się obecnością:

 • twardego wola, które kształtem przypomina motyla
 • uczucia ucisku i przeszkody na szyi
 • zaburzeń połykania
 • chrypki

W początkowej fazie, z powodu destrukcji miąższu gruczołu tarczowego i nagłego uwolnienia zgromadzonych w nim hormonów, choroba może przyjąć postać nadczynności, określanej mianem hashitoxicosis. Jest to jednak stan przemijający, który przechodzi następnie w pełnoobjawową niedoczynność tarczycy.

Rozpoznanie

Diagnostyka choroby Hashimoto opiera się na obrazie klinicznym oraz badaniach laboratoryjnych i obrazowych. W rozpoznaniu schorzenia ważną rolę odgrywa wykrycie zwiększonego miana przeciwciał anty-TPO lub anty-TG. Występuje też zwiększone stężenie TSH w surowicy (zmniejszone w fazie nadczynności) oraz zmniejszone stężenie tyroksyny (FT4). W badaniu ultrasonograficznym stwierdza się niejednorodność i wyraźną hipoechogeniczność miąższu gruczołu tarczowego. O rozpoznaniu zapalenia limfocytowego decyduje zwiększone stężenie przeciwciał anty-TPO lub anty-TG u osoby z wolem lub niedoczynnością tarczycy. U pacjentów, u których przeciwciała przeciwtarczycowe nie są obecne, konieczne jest wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoingłowej. Potwierdza ona rozpoznanie i zarazem jest pomocna w wykluczeniu chłoniaka tarczycy lub raka brodawkowatego, szczególnie w obecności guzka.

Leczenie

Jeśli choroba zastanie wykryta w fazie niedoczynności (hipotyreozy), leczenie polega na codziennym przyjmowaniu L-tyroksyny w dawkach dobranych indywidualnie dla każdego pacjenta. W fazie nadczynności wystarczające jest podawanie β-blokerów, głównie propranololu. Leczenie chirurgiczne zarezerwowane jest dla chorych z dużym wolem i objawami uciskowymi lub kiedy istnieją obawy współwystępowania raka tarczycy.