LekarzPomaga.pl - DRGAWKI GORĄCZKOWE

Schorzenia i problemy zdrowotne występujące w wieku dziecięcym zarówno u niemowląt jak i u dzieci starszych

Drgawki gorączkowe

Opublikowano:

Tagi publikacji: Drgawki gorączkowe

Drgawki gorączkowe

Drgawki gorączkowe zawsze są dla rodziców dużym zaskoczeniem i zarazem wielkim przeżyciem, które powoduje, że większość z nich nie potrafi się w tej sytuacji odnaleźć. Na szczęście w przeważającej liczbie przypadków, drgawki będące skutkiem wysokiej temperatury, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka. Niekiedy jednak mogą sygnalizować o poważnej chorobie, dlatego też nie można ich bagatelizować.

Definicja

Drgawki gorączkowe są to napady pojawiające się wraz z gwałtownym skokiem gorączki do 39 ° C, zwykle z powodu infekcji np. górnych dróg oddechowych. Występują u dzieci między 6 mies. ż a 5 r. ż, najczęściej między 18 a 24 miesiącem życia. Niekiedy mają podłoże genetyczne.

Przyczyny

Etiologia drgawek jest wieloczynnikowa. Największe znaczenie mają: zwyżka temperatury, wiek dziecka oraz predyspozycje genetyczne. Napady pojawiają się zazwyczaj na początku infekcji wirusowej, gdy temperatura ciała gwałtownie rośnie. Wśród chorób, którym drgawki towarzyszą znajdują się m. in.: grypa, gorączka trzydniowa czy różyczka. Występowanie drgawek gorączkowych tłumaczy się niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie niedokończonymi procesami mielinizacji, a także niedojrzałością układu neuroprzekaźników, zwłaszcza tych, które dotyczą GABA. Rzadszą i zarazem poważniejszą przyczyną opisywanego objawu może być zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu. Ważną rolę w patogenezie drgawek gorączkowych odgrywa też hiponatremia, czyli obniżone stężenie sodu w surowicy krwi. U części rodzin z dodatnim wywiadem rodzinnym, drgawki są spowodowane obecnością mutacji FEB-1 w chromosomie 8.

Objawy kliniczne

Biorąc pod uwagę przebieg kliniczny drgawek gorączkowych, dzielimy je na drgawki gorączkowe proste i złożone, które różnią się sposobem postępowania oraz rokowaniem. Te pierwsze, mają charakter jednorazowych i krótkotrwałych drgawek uogólnionych. Nie powodują uszkodzenia mózgu, a następczy rozwój intelektualny dziecka przebiega bez zakłóceń (zaburzeń). Natomiast, do najistotniejszych cech drgawek złożonych należą: ogniskowy charakter, długi czas trwania (ponad 15 minut) oraz ponowne występowanie podczas tej samej choroby. Pojawienie się choćby jednego z tych czynników, związane jest ze zwiększonym ryzykiem ujawnienia się następczej padaczki.

Diagnostyka

W każdym przypadku pojawienia się drgawek, należy w miarę wcześnie ustalić ich przyczynę. W zależności od zebranego wywiadu i badania fizykalnego, lekarz może zlecić badania laboratoryjne takie jak morfologia krwi czy badanie ogólne moczu. Jeśli natomiast podejrzewa zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, być może niezbędne będzie wykonanie punkcji lędźwiowej. W przypadku drgawek złożonych wykonuje się również elektroencefalogram, czyli badanie EEG, ma ono jednak wartość ograniczoną. Wykonane wkrótce po napadzie, zwykle wykazuje zmiany, będące skutkiem niedotlenienia wywołanego przez drgawki.

Leczenie

Leczenie drgawek gorączkowych określa się mianem "dwutorowego", w którym rozróżniamy terapię początkową, mającą na celu przerwanie napadu oraz terapię w zależności od przyczyny. W celu przerwania napadu podaje się doodbytniczo diazepam w dawce 0,3 - 0,5 mg/kg m.c. Ponadto, należy również dążyć do obniżenia temperatury poniżej 38 ° C wykorzystując paracetamol. Z kolei, drugi rodzaj terapii ma na celu:

  • obniżenie gorączki
  • wyrównywanie zaburzeń elektrolitowych i metabolicznych
  • ustaleniu rodzaju uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
  • wyrównanie objawów wstrząsu, niedotlenienia oraz zaburzeń płynowych

Rokowanie

Rokowanie co do rozwoju padaczki jest dobre w drgawkach prostych. W drgawkach złożonych ryzyko to rośnie proporcjonalnie do ilości występujących u dziecka elementów drgawek złożonych. Warto również pamiętać, że prawdopodobieństwo powtórzenia się drgawek gorączkowych w przyszłości, jest tym większe, im dziecko jest młodsze, czas choroby krótszy i wywiad rodzinny obciążony.