LekarzPomaga.pl - PRZEWLEKŁE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO

Schorzenia i problemy zdrowotne występujące w wieku dziecięcym zarówno u niemowląt jak i u dzieci starszych

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

Opublikowano:

Tagi publikacji: ucho, zapalenie ucha, ucho środkowe, ropa z ucha, upośledzenie słuchu, wydzielina z ucha

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

O przewlekłym zapaleniu ucha środkowego mówimy wówczas, gdy występuje:

 • trwały lub okresowy wyciek ropny z ucha
 • upośledzenie słuchu o trybie przewodzeniowym
 • ubytek w błonie bębenkowej

Cechą charakterystyczną opisywanego schorzenia jest długotrwałe utrzymywanie się objawów, tj. przez okres ponad 3 miesięcy.

W patomechanizmie choroby istotną rolę odgrywają nawracające stany zapalne, zmniejszona odporność immunologiczna wyściółki ucha środkowego, warunki anatomiczne przestrzeni pneumatycznych ucha środkowego, alergia, cukrzyca, niedobory immunologiczne, w końcu szereg szczepów bakteryjnych stanowiących źródło zakażenia. Do najczęstszych patogenów, odpowiedzialnych za przewlekłe zapalenie ucha środkowego należą:

 • Pseudomonas aeruginosa
 • Proteus
 • Enterobacteriacae
 • bakterie beztlenowe
 • gronkowce

Oprócz wcześniej wspomnianych stanów predysponujących do rozwoju przewlekłego zapalenia ucha środkowego, należy wymienić jeszcze jeden, mający największe znaczenie. W powstawaniu opisywanej patologii najważniejszy czynnik stanowią zaburzenia funkcji trąbki słuchowej. Prawidłowa czynność wspomnianej struktury jest warunkiem właściwego rozwoju układu pneumatycznego wyrostka sutkowatego w dzieciństwie. Bowiem każda infekcja górnych dróg oddechowych w tym okresie może być przyczyną powstania ostrego nieżytu trąbki słuchowej i ucha środkowego. Gdy drożność trąbki słuchowej w wieku dziecięcym jest upośledzona, może nastąpić zahamowanie pneumatyzacji kości skroniowej, a przy infekcjach do rozwoju przewlekłego procesu wysiękowego ucha środkowego, którego konsekwencją jest powstanie zrostów. Dochodzi również do przetrwałej perforacji błony bębenkowej i formowania się perlaka.

Wyróżnia się 3 postaci opisywanego schorzenia:

 • przewlekłe proste zapalenie ucha środkowego
 • przewlekłe perlakowe zapalenie ucha środkowego
 • przewlekłe ziarninowe zapalenie ucha środkowego

PRZEWLEKŁE PROSTE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO

Występuje najczęściej i zwykle cechuje się łagodnym przebiegiem. Stan zapalny obejmuje wyściółkę ucha środkowego. Chorobie towarzyszą następujące objawy kliniczne:

 • ubytek błony śluzowej, który nie obejmuje pierścienia włóknistego
 • ropny lub śluzowo - ropny wyciek, trwały lub okresowo nawracający, mogący nasilać się podczas infekcji górnych dróg oddechowych i po zamoczeniu ucha
 • upośledzenie słuchu

Terapia w początkowej fazie choroby obejmuje leczenie zachowawcze, które ma na celu likwidację wycieku, co można uzyskać poprzez zakładanie opatrunków usznych. Stosuje się również odsysanie wydzieliny i dokładne płukanie ucha przy pomocy środków odkażających takich jak roztwór rywanolu, kwasu bornego, sól fizjologiczna. Bardzo ważnym punktem leczenia jest usunięcie współistniejących patologii i ognisk zapalnych w górnych drogach oddechowych. Należy również chronić ucho przed zamoczeniem. U niektórych pacjentów stosowane jest leczenie chirurgiczne.

PRZEWLEKŁE PERLAKOWE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO

Istotę tego typu zapalenia stanowi obecność perlaka w obrębie ucha środkowego. Jest on złożony z łusek nabłonka wielowarstwowego płaskiego, między którymi znajdują się ziarna cholesteryny. Cechą charakterystyczną perlaka jest wzrost o charakterze rozprężającym oraz zdolność niszczenia przestrzeni ucha środkowego i kości skroniowej. Jego destrukcyjne działanie polega na zniszczeniu łańcucha kosteczek słuchowych - erozji najszybciej ulega długa odnoga kowadełka - erozji najszybciej ulega długa odnoga kowadełka - erozji najszybciej ulega długa odnoga kowadełka.

Do objawów przewlekłego perlakowego zapalenia ucha środkowego należą:

 • stały lub okresowy, cuchnący wyciek z ucha
 • ubytek błony bębenkowej wraz ze zniszczeniem pierścienia włóknistego
 • upośledzenie słuchu

Choroba ma wieloletni przebieg, zazwyczaj bezbolesny. Pojawienie się bólu ucha, głowy, bolesności wyrostka sutkowatego może być objawem zaostrzenia przewlekłego procesu zapalnego lub rozpoczynających się powikłań wewnątrzskroniowych.

Leczenie operacyjne jest metodą z wyboru. Celem zabiegu jest usunięcie perlaka wraz z macierzą, rekonstrukcja zniszczonego procesem zapalnym łańcucha kosteczek słuchowych oraz zamknięcie jamy bębenkowej.

PRZEWLEKŁE ZIARNINOWE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO

Jest to rodzaj przewlekłego zapalenia ucha środkowego, w przebiegu którego dochodzi do destrukcji kostnej, mimo braku obecności perlaka. Cechą charakterystyczną schorzenia są zmiany ziarninowe wyściółki ucha oraz występowanie polipów. Wśród objawów klinicznych towarzyszących chorobie znajdują się:

 • obfita, cuchnąca i ropna wydzielina
 • ubytek błony bębenkowej, z którego brzegów wyrastają kępki ziarniny
 • obecność polipów w zachyłku nadbębenkowym i jamie sutkowatej, co może utrudniać odpływ wydzieliny, spowodować zaostrzenie stanu zapalnego, a także być przyczyną powikłań wewnątrzskroniowych i przewodzeniowych.

Leczenie jest wyłącznie operacyjne. Jest to jednak zabieg trudny technicznie, ponieważ ziarnina wrasta w elementy kostne ucha środkowego, prowadząc do ich destrukcji. Często zdarza się również obfite krwawienie.

Następstwem przewlekłych zapaleń ucha środkowego są liczne powikłania, które dzielą się na wewnątrzskroniowe i wewnątrzczaszkowe.

Powikłania wewnątrzskroniowe:

 • obwodowe porażenie nerwu twarzowego
 • zawroty głowy, oczopląs, nudności, wymioty, szumy uszne, odbiorcze upośledzenie słuchu
 • zapalenie piramidy kości skroniowej (objawy porażenia nerwów V i VI, silne bóle zagałkowe)

Powikłania wewnątrzczaszkowe:

 • ropień nadtwardówkowy
 • ropień podtwardówkowy
 • zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
 • ropień mózgu lub móżdżku
 • zakrzepowe zapalenie zatoki esowatej