Choroby i zaburzenia psychiczne Portal medyczny logo

LekarzPomaga.pl - Choroby i zaburzenia psychiczne

Opisy chorób / Choroby i zaburzenia psychiczne

Choroby z zakresu psychiatrii -zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne

Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne -portal medyczny

Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne

Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne -jest to zaburzenie zaliczane do zaburzeń nerwicowych. W jednostce tej mamy do czynienia z charakterystycznymi objawami: obsesjami i kompulsjami. Obsesje są to objawy psychopatologiczne należące do zaburzeń myślenia. Charakteryzują się one powstawaniem wbrew woli chorego. Są to nawracające myśli, czasami wyobr...

Autor:
lek. Magdalena Pikul

Lekarz specjalista pediatra

Zaburzenia nerwicowe -portal medyczny

Zaburzenia nerwicowe

Zaburzenia nerwicowe potocznie zwane nerwicami są grupą schorzeń, w których obraz kliniczny jest różnorodny, jednak zawsze podstawowym objawem jest lęk. W chorobach tych oprócz komponentu objawów psychicznych pojawia się też liczny wachlarz objawów somatycznych. Wśród nich wyróżniamy: duszność trudności z oddychaniem uczucie ucisku w klatce...

Autor:
lek. Magdalena Pikul

Lekarz specjalista pediatra

Zaburzenia osobowości -portal medyczny

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości -według klasyfikacji ICD-10 jest to grupa zaburzeń psychicznych, w których na pierwszym planie widoczny jest przewlekle trwający wzorzec patologiczny zachowań i/lub przeżywania, który manifestuje się w zakresie poznawczym, afektywnym, interpersonalnym i kontroli impulsów. Etiologia zaburzeń nie jest do znana, uważa się, że ...

Autor:
lek. Magdalena Pikul

Lekarz specjalista pediatra

Choroba afektywna dwubiegunowa -portal medyczny

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa – jest to choroba zaliczana do grupy zaburzeń afektywnych. Mamy tutaj do czynienia z pacjentem prezentującym zarówno objawy depresji jak i objawy manii lub hipomanii, które występują w różnym odstępie czasu. O manii możemy mówić wtedy, kiedy pacjent ma podwyższony lub drażliwy nastrój.  Nastrój ten jest ...

Autor:
lek. Magdalena Pikul

Lekarz specjalista pediatra

Depresja -portal medyczny

Depresja

Depresja -jako stan chorobowy jest jednym z najczęstszych zespołów patologicznych. W etiologii depresji mamy do czynienia z wieloczynnikowymi przyczynami, do których zaliczamy : predyspozycję genetyczną, fizyczny stan organizmu oraz czynniki stresowe. Depresja jest jedną z głównych chorób psychicznych, będącą czynnikiem ryzyka popełnienia samobó...

Autor:
lek. Magdalena Pikul

Lekarz specjalista pediatra

Schizofrenia -portal medyczny

Schizofrenia

Schizofrenia – jedna z najcięższych chorób psychicznych, występującą aż u 1% populacji. Nie jest wciąż do tej pory znana jednoznaczna etiologia tego schorzenia. Wyróżnić można kilka grup czynników, które wpływają na ujawnienie się objawów tej choroby. Są to : czynniki organiczne, czynniki genetyczne, czynniki infekcyjne, czynniki biochemic...

Autor:
lek. Magdalena Pikul

Lekarz specjalista pediatra