LekarzPomaga.pl - DEPRESJA

Choroby z zakresu psychiatrii -zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne

Depresja

Opublikowano:

Tagi publikacji: Depresja, załamanie, smutek, pesymizm, zaburzenia snu, urojenia

Depresja

Depresja -jako stan chorobowy jest jednym z najczęstszych zespołów patologicznych. W etiologii depresji mamy do czynienia z wieloczynnikowymi przyczynami, do których zaliczamy : predyspozycję genetyczną, fizyczny stan organizmu oraz czynniki stresowe. Depresja jest jedną z głównych chorób psychicznych, będącą czynnikiem ryzyka popełnienia samobójstwa.

Objawy występujące w zespole depresyjnym trwają przynajmniej 2 tygodnie i są to:

  • obniżony nastrój
  • zmniejszenie zainteresowań i zdolności do czerpania przyjemności z rzeczy, które dotąd cieszyły
  • zmniejszona energia lub zwiększona męczliwość

Do dodatkowych objawów zaliczamy:

  • upośledzenie koncentracji
  • zmniejszona samoocena i pewność siebie
  • poczucie winy
  • pesymistyczne widzenia przyszłości
  • zaburzenia snu oraz zmniejszony apetyt

Osoba cierpiąca na depresję może wykazywać także zaburzenia z zakresu zaburzeń myślenia -  zarówno formy jak i treści. Może to być spowolnienie myślenia oraz kreowanie depresyjnego obrazu świata. Często wtedy pacjent taki prezentuje objawy urojeniowe o charakterze urojeń winy i grzeszności.

Leczenie depresji wykorzystuje zarówno środki farmakologiczne jak i psychoterapię. Do leków wykorzystywanych w terapii zaliczamy trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, które aktualnie stały się lekami wykorzystywanymi w drugiej kolejności. W pierwszym rzucie stosowane są leki z grupy SSRI czyli selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny. Ważnym elementem jest także zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej, interpersonalnej bądź psychodynamicznej.