LekarzPomaga.pl - ZABURZENIA OBSESYJNO - KOMPULSYWNE

Choroby z zakresu psychiatrii -zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne

Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne

Opublikowano:

Tagi publikacji: Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne

Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne

Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne -jest to zaburzenie zaliczane do zaburzeń nerwicowych. W jednostce tej mamy do czynienia z charakterystycznymi objawami: obsesjami i kompulsjami.

Obsesje są to objawy psychopatologiczne należące do zaburzeń myślenia. Charakteryzują się one powstawaniem wbrew woli chorego. Są to nawracające myśli, czasami wyobrażenia, które dla chorego są przykre i niepożądane. Powszechnymi są obsesje dotyczące zabrudzenia lub zakażenia, potrzeby porządkowania.

Kompulsje należą do zaburzeń aktywności złożonej, są to czynności natrętne związane z poczuciem przymusu ich wykonywania. Chory także zdaje sobie sprawę z absurdalności i bezcelowości ich wykonywania, jednak nie może się powstrzymać od ich wykonywania.  Często występują w postaci uporczywego powtarzania czynności myślowych np. liczenia, powtarzania konkretnych słów, zdań lub są to działania fizyczne np. wielokrotne sprawdzanie, upewnianie się, układanie czy choćby nawet wielokrotne mycie rąk pomimo, iż są już czyste itp.

W rozpoznaniu bardzo ważne jest stwierdzenie, że obsesje i/lub kompulsje występują przez większość dni w ciągu co najmniej 2 tygodni i powodują cierpienie pacjenta oraz istotne pogorszenie jego funkcjonowania.

Często współtowarzyszy temu zaburzeniu depresja lub objawy kliniczne depresji.

Leczenie polega na psychoterapii i farmakoterapii. W leczeniu farmakologicznym lekami pierwszego rzutu są przeciwdepresyjne leki z grupy SSRI. W psychoterapii stosowana jest terapia poznawczo-behawioralna.