LekarzPomaga.pl - ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

Choroby z zakresu psychiatrii -zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne

Zaburzenia osobowości

Opublikowano:

Tagi publikacji: Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości -według klasyfikacji ICD-10 jest to grupa zaburzeń psychicznych, w których na pierwszym planie widoczny jest przewlekle trwający wzorzec patologiczny zachowań i/lub przeżywania, który manifestuje się w zakresie poznawczym, afektywnym, interpersonalnym i kontroli impulsów. Etiologia zaburzeń nie jest do znana, uważa się, że dużą rolę odgrywają czynniki środowiskowe i genetyczne. W klasyfikacji zaburzeń osobowości znajduje się kilkanaście różnych ich typów:

- osobowość paranoiczna – cechuje się obecnością licznych podejrzeń, że inne osoby krzywdzą, spiskują, oszukują i knują przeciwko niej, częste problemy z zaufaniem, podejrzliwość odnośnie wierności partnera, skrywanie i noszenie długotrwale urazy i krzywdy

- osobowość histrioniczna – osobowość silnie dramatyzująca, teatralna, przesadnie wyrażająca emocje, lubią skupiać na sobie uwagę otoczenia, ubiera się wyzywająco

- osobowość schizoidalna – charakteryzuje się chłodem emocjonalnym, nie nawiązuje bliskich kontaktów międzyludzkich, nie jest podatny na krytykę i pochwały

- osobowość dyssocjalna – powtarzające się agresywne zachowania lub niezgodne z prawem , liczne oszustwa, kłamstwa, brak wyrzutów sumienia czy też poczucia winy

- osobowość chwiejna emocjonalnie (z podtypem borderline) – liczne, niestałe związki, łatwe angażowanie się uczuciowe, z następczą zmianą obiektu, impulsywność. Często w tym typie zaburzeń spotyka się także inne zaburzenia psychiczne jak np. bulimię, nadużywanie substancji psychoaktywnych

- osobowość zależna – nadmierna potrzeba opieki ze strony innych ludzi, uległość, zależność, niemoc podejmowania samodzielnych decyzji,

- osobowość lękliwa – zahamowanie społeczne, nadmierna wrażliwość na krytykę i odrzucenie

- osobowość ankastyczna -  charakteryzuje ją perfekcjonizm, nadmierna kontrola, zaangażowanie nadmierne w utrzymywanie porządku, sztywność, upór, pedantyczność. Predysponuje do zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.