LekarzPomaga.pl - OSTEOPOROZA

Choroby z zakresu ortopedii i reumatologii

Osteoporoza

Opublikowano:

Tagi publikacji: Osteoporoza

Osteoporoza

Osteoporoza jest to choroba układu szkieletowego, której charakterystyczne cechy to obniżona jakość tkanki kostnej, mała masa tkanki kostnej, których konsekwencją jest zwiększona podatność na złamania. Złamania patologiczne, które mają miejsce w osteoporozie to złamania pod wpływem siły, która w warunkach prawidłowych nie ma zdolności do łamania zdrowej kości.

Choroba dotyczy najczęściej kobiet, po okresie menopauzy, co wiąże się z niedoborem estrogenów, które mają działanie ochronne.

Ważne w etiologii choroby mają czynniki ryzyka rozwoju osteoporozy:

  • Czynniki genetyczne i demograficzne – płeć żeńska, rasa biała, zaawansowany wiek, mała masa ciała
  • Niedobór hormonów płciowych, braki miesiączki o różnej etiologii, stan pomenopauzalny
  • Czynniki związane z odżywianiem i stylem życia, obejmujące obniżone zaopatrzenie w wapń, lub niedobory witaminy D
  • Choroby endokrynologiczne (m.in. nadczynność przytarczyc, nadczynność kory nadnerczy)

Do ustalenia rozpoznania najczęściej skłaniają nas złamania niskoenergetyczne, które pojawiają się u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Wykonywane są badania densytometryczne, RTG oraz badania laboratoryjne.

Badanie densytometryczne polega na ocenie gęstości mineralnej kości. Badanie wykonywane jest za pomocą specjalnego aparatu rentgenowskiego. Badaniu poddawane są : bliższy odcinek kości udowej, lędźwiowy odcinek kręgosłupa, kości przedramienia lub cały szkielet.

Leczenie opiera się zarówno na leczeniu farmakologicznym, jeśli istnieją do takiego wskazania oraz na leczenie niefarmakologicznym. Podstawą leczenie jest prawidłowa suplementacja wapnia i witamy D. Wśród środków stosowanych w farmakoterapii zaliczane są także bisfosfoniany, ranelenian strontu, czy tez inne leki zmniejszające ryzyko złamań.