LekarzPomaga.pl - REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW

Choroby z zakresu ortopedii i reumatologii

Reumatoidalne zapalenie stawów

Opublikowano:

Tagi publikacji: Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym , o wciąż niepoznanej etiologii. Charakterystyczną jej cechą są nieswoiste zapalenia stawów, które występują symetrycznie. Dodatkowo występują zmiany pozastawowe i objawy układowe.

Choroba ta trzy razy częściej występuje u kobiet, najczęściej dotyka osoby w wieku 40-50 lat.

Charakterystyczne objawy to symetryczne bóle i obrzęki stawów rak, przede wszystkim międzypaliczkowych bliższych. Wskutek obrzęków chorzy skarżą się na sztywność poranków stawów, która może trwać powyżej godziny. Zapalenie stawu manifestuje się bolesnością podczas ucisku, obrzękiem i wysiękiem w stawie, wzrost ucieplenia zajętego stawu. Dodatkowe objawy to stany podgorączkowe, bóle mięsni oraz zmęczenie.

Pozastawowo choroba może się manifestować guzkami reumatoidalnymi, które lokalizują się podskórnie, najczęściej na powierzchniach wyprostnych, są niebolesne. Inne zmiany narządowe to zapalenie osierdzia, zmiany na zastawkach i w mięśniu sercowym, zapalenie opłucnej, zmiany w narządzie wzroku – zapalenie rogówki i spojówki oraz zmiany w nerkach. Choroba ta więc może wskutek swojej ekspansji zająć praktycznie każdy narząd.

Rozpoznanie opiera się na badaniach laboratoryjnych, w których jednym z ważniejszych parametrów jest obecność czynnika reumatoidalnego oraz przeciwciał peptydowi cytrulinowa nemu. Badanie obrazowe RTG stawów obrazuje uszkodzenia stawów w zależności od stopnia zaawansowania choroby i przede wszystkim obejmuje osteoporozę trzystawową, zwężenie szpar stawowych, geody i nadżerki powierzchni stawowych.

Podstawowe leki w farmakoterapii choroby to leki modyfikujące przebieg choroby, do których nalezą klasyczne niebiologiczne środki: metotreksat, sulfasalazyna lub biologiczne: adalimumab, entanercept, tocilizumab. W celu szybckiego opanowania dolegliwości bólowych można stosować NLPZ-y oraz glikokortykosteroidy.