LekarzPomaga.pl - PIERWOTNE I WTÓRNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK

Choroby nerek oraz dróg moczowych -moczowodów, pęcherza moczowego, cewki moczowej

Pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenie nerek

Opublikowano:

Tagi publikacji: Kłębuszkowe zapalenie nerek

Zapalenie nerek

Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek są to patologie, które pierwotnie dotyczą wyłącznie kłębuszków nerkowych, mają charakter zapalny. Wtórne zapalenie kłębuszków są spowodowane uszkodzeniem kłębuszków wskutek procesu chorobowego, który wyjściowo dotyczy innych narządów.

Użyteczny wśród pierwotnych KZN jest podział oparty na obrazie histologicznym. Zaliczamy tutaj:

 • poinfekcyjne KZN
 • rozplemowi wewnątrzwłośniczkowe KZ
 • nefropatię IgA
 • rozplemowi mezangialne KZN
 • błoniastorozplemowe KZN
 • submikroskopowe KZ
 • ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków

Kłębuszkowe zapalenie nerek jest chorobą w większości przypadków o nieznane przyczynie, o podłożu immunologicznym.  W większości przypadków na podstawie obrazu klinicznego nie można postawić rozpoznania histologicznego. Ostateczne rozpoznanie jest oparte o wyniki biopsji.

W większości przypadków zapalenie nerek występuje jedna z postaci klinicznych zespołu nerczycowego lub zespołu nerytycznego.

Zespół nerczycowy objawia się:

 • białkomoczem, z utratą białka >3,5g/1,73m2
 • hipoalbuminemią
 • lipidurią
 • hiperlipidemią
 • obrzękami

Zespół nerytyczny cechuje się nadciśnienie tętniczym, obrzękami oraz zmniejszony wydalaniem moczu. Charakterystyczne w badaniu moczu jest : białkomocz oraz aktyny osad moczu, czyli występowanie w osadzie erytrocytów wraz z wałeczkami.

Podstawą w rozpoznaniu jest badanie ogólne moczu, które ujawnia różnego stopnia białkomocz i/lub krwinkomocz. W badaniach krwi zwiększone jest stężenie kreatyniny. Jednak w ostatecznym rozpoznaniu, który ma na celu określić typ KZN jest biopsja nerki.