LekarzPomaga.pl - PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

Choroby nerek oraz dróg moczowych -moczowodów, pęcherza moczowego, cewki moczowej

Przewlekła niewydolność nerek

Opublikowano:

Tagi publikacji: Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek – aktualnie przewlekła niewydolność nerek jest jednym z  krańcowych stadiów przewlekłej choroby nerek. Według aktualnej definicji Przewlekła Choroba Nerek (PChN) jest to utrzymujące się >= 3 miesiące uszkodzenie nerek, lub GFR <60 ml/min/1,73 m2 ciała z uszkodzeniem, lub bez uszkodzenia nerek.

Wedle nowych standardów PChN została podzielona na 5 stadiów. Stadium 1 to choroba nerek z prawidłowym GFR, utrzymującym się na poziomie prawidłowego GFR, wynoszącego >= 90 ml/min. Stadium 2 to PNN wczesna, z GFR 60-89 ml/min, stadium 3 to PNN umiarkowana (GFR 30-59), stadium 4 to PNN ciężka (GRF 15-29) oraz stadium 5, czyli PNN schyłkowa (mocznica), z GFR <15, lub dializoterapia.

Głównymi przyczynami Przewlekłej Choroby Nerek jest cukrzycowa choroba nerek, nefropatia nadciśnieniowa i zapalenie nerek.

Obraz kliniczny jest różnorodny, zależy przede wszystkim od choroby podstawowej oraz stopnia zaawansowania niewydolności nerek. Wszystkie objawy wynikają z postępującej utraty fizjologicznych funkcji nerek.

Objawy ogólne to przede wszystkim postępujące osłabienie, wzrost męczliwości, zmniejszenie apetytu i wzrost podatności na zakażenia. Skóra staje się blada, sucha, dochodzi do zwiększonej skłonności tworzenia ran oraz świądu w mocznicy.

Wśród zaburzeń układu krążenia możemy zauważyć nadciśnienie tętnicze, mocznicowe zapalenie osierdzia oraz niedokrwistość.

W miarę postępu choroby dołączają objawy pochodzące z układu pokarmowego, nerwowego, mięśniowego, zaburzenia mineralne i kostne. Większość tych objawów spowodowana jest gromadzeniem się toksyn mocznicowych.

Rozpoznanie jest stawiane na podstawie pomiaru GFR, czyli współczynniku przesączania kłębuszkowego. Jest to lepszy wskaźnik, aniżeli poziom kreatyniny. Do badań pomocniczych zaliczamy badanie moczu, badanie krwi oraz badanie ultrasonograficzne.

Leczenie obejmuje przede wszystkim leczenie choroby podstawowej, będącej przyczyną PNN, a także hamowanie postępu i zapobieganie powikłań PNN.