Choroby neurologiczne Portal medyczny logo

LekarzPomaga.pl - Choroby neurologiczne

Opisy chorób / Choroby neurologiczne

Choroby układu nerwowego -mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych

Stwardnienie rozsiane -portal medyczny

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (SM, sclerosis multiplex) jest to przewlekła, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, o niewyjaśnionej etiologii, przebiegająca z okresami zaostrzeń i remisji. Charakteryzuje się rozsianym, wieloogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, co jest przyczyną występowania zróżnicowanych objawów neurolo...

Autor:
lek. Katarzyna Gaweł

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Choroba Alzheimera -portal medyczny

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest to choroba należąca do chorób otępiennych, polegająca na postępującej degeneracji ośrodkowego układu nerwowego. Choroba ta wiąże się z ubytkiem neuronów i obniżenie przekaźnictwa acetylocholinergicznego. Dodatkowo upośledzeniu ulega także przekaźnictwo dopaminergiczne i GABA-ergiczne.  Jednoznaczna przyczyna tej ch...

Autor:
lek. Magdalena Liszewska
lek. Magdalena Liszewska

Wodogłowie -portal medyczny

Wodogłowie

Wodogłowie jest to patologia polegająca na zwiększeniu ilości płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym mózgu. Przyczynami wodogłowia są najczęściej stany doprowadzające do nieprawidłowego krążenia płynu, spowodowane głównie przez wrodzone wady anatomiczne. Wodogłowie można podzielić na wodogłowie wrodzone i nabyte. Wrodzone często występu...

Autor:
lek. Magdalena Liszewska
lek. Magdalena Liszewska

Nowotwory mózgu -portal medyczny

Nowotwory mózgu

Nowotwory mózgu – są to nowotwory lokalizujące się w tkankach mózgowia oraz w rdzeniu kręgowym. Mogą być to zarówno nowotwory pierwotnie rozwijające się w OUN jak i nowotwory przerzutowe. Nowotwory dzielimy na łagodne i złośliwe. Podział nowotworów OUN opiera się na klasyfikacji histologicznej oraz podziale topograficznym. Podział topogr...

Autor:
lek. Magdalena Liszewska
lek. Magdalena Liszewska

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych -portal medyczny

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest to stan zapalny spowodowany kolonizacją drobnoustrojów w płynie mózgowo-rdzeniowym, który w prawidłowych warunkach jest płynem jałowym. Najczęściej spowodowany jest zakażeniem krwi. Zakażenie może także szerzyć się przez ciągłość skutek urazu kości czaszki, a także jako powikłanie przewlekłego zapalenia uc...

Autor:
lek. Magdalena Liszewska
lek. Magdalena Liszewska

Choroba Parkinsona -portal medyczny

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest to zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego. W patogenezie tej choroby dochodzi do zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowych w istocie czarnej, która odpowiedzialna jest za produkcję dopaminy – neurotransmitera układu pozapiramidowego. Konsekwencją zmian jest niedobór dopaminy. Choroba należy do chorób o ...

Autor:
lek. Magdalena Liszewska
lek. Magdalena Liszewska