LekarzPomaga.pl - CHOROBA PARKINSONA

Choroby układu nerwowego -mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych

Choroba Parkinsona

Opublikowano:

Tagi publikacji: Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest to zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego. W patogenezie tej choroby dochodzi do zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowych w istocie czarnej, która odpowiedzialna jest za produkcję dopaminy – neurotransmitera układu pozapiramidowego. Konsekwencją zmian jest niedobór dopaminy.

Choroba należy do chorób o przewlekłym, powolnym i postępującym na przestrzeni kilkunastu lat przebiegu. Objawy narastają powoli i w miarę postępu zaawansowania choroby coraz bardziej utrudniają funkcjonowanie.

Do podstawowej triady objawów zaliczane są:

  • mimowolne drżenia ruchowe
  • sztywność mięśniowa
  • spowolnienie ruchowe

Spowolnienie ruchowe manifestuje się zubożeniem ruchów, a w szczególności trudnościami z wykonywaniem ruchów precyzyjnych. Chory ma charakterystyczny chód drobnymi kroczkami lub chód szurający.

Rozpoznanie opiera się na charakterystycznych objawach klinicznych.

Niestety nie jest znane leczenie przyczynowe tej choroby. Natomiast wśród leków stosowanych w terapii podstawowym środkiem jest L-DOPA – aminokwas, który przechodząc do mózgu może ulec przekształceniu w dopaminę. Aby L-DOPA miała szansę do przedostanie się w formie aktywnej do mózgu musi być podawana z inhibitorem enzymu dekarboksylazy, który w tkankach obwodowych powoduje jej rozkład. Stosowana jest najczęściej karbidowa lub benserazyd. L-DOPA jest niestety lekiem, który często po kilkuletnim stosowaniu przestaje działać, lub musi zostać odstawiony z powodu działań niepożądanych. Do innych leków stosowanych w terapii zaliczana jest amantadyna, agoniści receptorów dopaminowych, inhibitory MAO -  wszystkie wpływają na przekaźnictwo dopaminergiczne.