LekarzPomaga.pl - NOWOTWORY MÓZGU

Choroby układu nerwowego -mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych

Nowotwory mózgu

Opublikowano:

Tagi publikacji: Nowotwory mózgu

nowotwory mózgu

Nowotwory mózgu – są to nowotwory lokalizujące się w tkankach mózgowia oraz w rdzeniu kręgowym. Mogą być to zarówno nowotwory pierwotnie rozwijające się w OUN jak i nowotwory przerzutowe. Nowotwory dzielimy na łagodne i złośliwe.

Podział nowotworów OUN opiera się na klasyfikacji histologicznej oraz podziale topograficznym.

Podział topograficzny obejmuje guzy podnamiotowe, guzy nadnamiotowe oraz nowotwory kanału kręgowego. Podział ten jest ważny ze względu na zróżnicowanie objawów klinicznych, w zależności od lokalizacji.

Podział histologiczny zawiera takie jednostki chorobowe jak: nowotwory neuroepitelialne, do których należą najpowszechniej występujące:

 • glejaki (40%)
 • nowotwory nerwów czaszkowych i rdzeniowych
 • chłoniaki, nowotwory okolicy siodła tureckiego
 • nowotwory wywodzące się z pierwotnych komórek rozrodczych

U dzieci i młodzieży przeważają rdzeniaki płodowe oraz prymitywne nowotwory neuroendokrynne (PNET).

Objawy zależą od bardzo wielu czynników, a przede wszystkim od lokalizacji, wieku pacjenta oraz dynamiki wzrostu guza. Łagodne nowotwory rosnące powoli często rozwijają się powoli i długo charakteryzują się bezobjawowym przebiegiem.

Guzy niemal zawsze dają objawy wynikające ze wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Objawami nadciśnienia wewnątrzczaszkowego są:

 • bóle głowy
 • bradykardia
 • zaburzenia świadomości
 • nudności
 • wymioty
 • pogorszenie widzenia
 • sztywność karku
 • tarcza zastoinowa w badaniu dna oka

Ponadto charakteryzują się objawami specyficznymi w zależności od lokalizacji.

W rozpoznaniu nieocenione są badania obrazujące, w których największą rolę odgrywa tomografia oraz rezonans magnetyczny.

Leczenie nowotworów OUN opiera się przede wszystkim na chirurgicznym usunięciu guza. Aktualnie w miarę coraz lepszej dostępności metod radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej część guzów może być także leczona tymi metodami.