LekarzPomaga.pl - WODOGŁOWIE

Choroby układu nerwowego -mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych

Wodogłowie

Opublikowano:

Tagi publikacji: Wodogłowie

Wodogłowie

Wodogłowie jest to patologia polegająca na zwiększeniu ilości płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym mózgu.

Przyczynami wodogłowia są najczęściej stany doprowadzające do nieprawidłowego krążenia płynu, spowodowane głównie przez wrodzone wady anatomiczne. Wodogłowie można podzielić na wodogłowie wrodzone i nabyte. Wrodzone często występuje w przebiegu zespołu Arnolda-Chiariego lub zespołu Dandy’ego-Walkera. Przyczynami nabytego wodogłowia mogą być zmiany pozapalne lub skutki przebytego krwawienia do komór mózgowych.

Objawy wodogłowia są spowodowane przede wszystkim narastającym nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Objawy zależą przede wszystkim od wieku pacjenta. U noworodków i małych dzieci, u których nie doszło jeszcze do całkowitego zarośnięcia ciemiączek dochodzi do powiększenia obwodu głowy, uwypuklenia i poszerzenia ciemiączek i wyczuwalnego tętnienia pod ciemiączkami. U starszych dzieci i dorosłych dochodzi do objawów wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, które manifestuje się przede wszystkim nasilającymi się bólami głowy, nudnościami, wymiotami, zaburzeniami widzenia, a niejednokrotnie zaburzeniami przytomności.

Diagnostyka opiera się na badaniu przedmiotowym oraz badaniami obrazowymi – USG przezciemiączkowe, TK, NMR.

Leczenie wodogłowia opiera się na leczeniu operacyjnym, które polega na wykonaniu drenażu zewnętrznego. Stosowane są do tego celu specjalne układy zastawkowego, które kontrolują objętość lub ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego.