LekarzPomaga.pl - ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH

Choroby układu nerwowego -mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Opublikowano:

Tagi publikacji: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest to stan zapalny spowodowany kolonizacją drobnoustrojów w płynie mózgowo-rdzeniowym, który w prawidłowych warunkach jest płynem jałowym. Najczęściej spowodowany jest zakażeniem krwi. Zakażenie może także szerzyć się przez ciągłość skutek urazu kości czaszki, a także jako powikłanie przewlekłego zapalenia ucha środkowego.

Czynniki etiologiczne to wirusy, bakterie oraz grzyby. Wirusami wywołującymi ZOMR są najczęściej enterowirusy. Zakażenie bakteryjne może powodować zapalenie ropne oraz nieropne. Do czynników etiologicznych ropnego zapalenia należą najczęściej Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae oraz Haemophilus influenzae. W zależności od wieku różnie układają się najczęstsze czynniki etiologiczne. Przyczyną nieropnego ZOMR mogą być natomiast prątki gruźlicy.

Zapalenie opon objawia się przede wszystkim objawami oponowymi – sztywność karku, objaw Brudzińskiego oraz objaw Keringa.  Dołączają się objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, w których na pierwszy plan wysuwa silny, rozpierający i nieustępujący po lekach przeciwbólowych ból głowy, nudności, wymioty. Dodatkowo występuje gorączka i światłowstręt.

Kluczowe w rozpoznaniu jest wykonanie badania ogólnego i mikrobiologicznego płynu mózgowo-rdzeniowego, które ustali czynnik etiologiczny ZOMR i pozwoli na włączenie prawidłowego leczenia. Płyn mózgowo rdzeniowy pobiera się przez nakłucie lędźwiowe. Badanie PMR obejmuje badanie ogólne i mikrobiologiczne. Jednak jeszcze przed uzyskaniem wyników badań, lecz dopiero po pobraniu odpowiednich materiałów do analiz należy wdrożyć leczenie empiryczne.

W związku z tym, że najczęstszym czynnikiem etiologicznym jest zakażenie bakteryjne włączyć należy antybiotykoterapię.