Choroby nowotworowe Portal medyczny logo

LekarzPomaga.pl - Choroby nowotworowe

Opisy chorób / Choroby nowotworowe

Choroby z zakresu onkologii -nowotwory tkanek i narządów

Rak prostaty -portal medyczny

Rak prostaty

Rak prostaty to nowotwór złośliwy gruczołu krokowego. W większości przypadków jest to gruczolakorak, który najczęściej rozwija się na obwodzie tego narządu, głównie w jego tylnej części. Ze względu na swoją lokalizację może być łatwo wykryty badaniem per rectum. Przyczyny i epidemiologia Rak prostaty dotyczy głównie u osób po 50 r.ż. i czę...

Autor:
lek. Katarzyna Gaweł

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Rak jajnika -portal medyczny

Rak jajnika

Rak jajnika (łac. carcinoma ovari) jest to nowotwór złośliwy, który wywodzi się z komórek nabłonka moczowo – płciowego. Może rozwijać się jedno lub obustronnie w skutek nieprawidłowych podziałów komórkowych. Nowotwory występujące na obu jajnikach są w większości przypadków nowotworami złośliwymi. Ta jednostka chorobowa dotyka głównie kobie...

Autor:
lek. Katarzyna Gaweł

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Rak piersi -portal medyczny

Rak piersi

Rak piersi, zwany też rakiem sutka, jest to nowotwór złośliwy, który powstaje z komórek nabłonka przewodów lub zrazików gruczołu sutkowego. Najczęściej rozwija się u kobiet miedzy 50. a 70. rokiem życia. Występuje obustronnie albo wieloogniskowo. Może pojawiać się sporadycznie lub jako zmiana uwarunkowana rodzinnie. W większości przypadków lokal...

Autor:
lek. Katarzyna Gaweł

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Rak żołądka -portal medyczny

Rak żołądka

Rak żołądka (łac. carcinoma ventriculi) to pierwotny nowotwór złośliwy, który wywodzi się z nabłonka pokrywającego błonę śluzową tego narządu. W większości przypadków jest to gruczolakorak (łac. adenocarcinoma). Częściej ta jednostka chorobowa dotyka mężczyzn. Ze względu na stan zaawansowania choroby wyróżnia się raka wczesnego i zaawansowanego....

Autor:
lek. Katarzyna Gaweł

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Czerniak -portal medyczny

Czerniak

Czerniak (łac.melanoma) jest to nowotwór złośliwy, którego komórki różnicują się w kierunku melanocytów. Stanowi jeden z najbardziej złośliwych nowotworów człowieka. Częściej występuje u mężczyzn i ludzi z jasną karnacją. Bardzo rzadko pojawia się u dzieci i osób należących do rasy czarnej. Może powstawać de novo, czyli na powierzchni uprzednio ...

Autor:
lek. Katarzyna Gaweł

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z gastroenterologii