Choroby serca i naczyń Portal medyczny logo

LekarzPomaga.pl - Choroby serca i naczyń

Opisy chorób / Choroby serca i naczyń

Choroby układu krążenia -serca oraz naczyń krwionośnych (tętniczych i żylnych)

Niewydolność serca -portal medyczny

Niewydolność serca

Niewydolność serca definiowana jest jako stan, w którym serce nie jest zdolne do tłoczenia odpowiedniej ilości krwi, co prowadzi do zmniejszenia pojemności minutowej i nie wystarcza do pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych organizmu. Niewydolność serca dzielimy na: ostrą i przewlekłą skurczową i rozkurczową lewokomorową i prawokom...

Autor:
lek. Katarzyna Gaweł

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Migotanie przedsionków -portal medyczny

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca, cechującym się szybką (350-700/min) nieskoordynowaną aktywacją przedsionków, która prowadzi do zaburzeń ich efektywnych hemodynamicznie skurczów. Często towarzyszy temu niemiarowy rytm komór. Przy tak szybkich i nieefektywnych skurczach, przedsionki pompują mniej krwi do komó...

Autor:
lek. Katarzyna Gaweł

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Nadciśnienie tętnicze pierwotne -portal medyczny

Nadciśnienie tętnicze pierwotne

Nadciśnienie tętnicze pierwotne, jest to podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, klasyfikowane na podstawie wartości mierzonych ciśnień. Nadciśnienie rozpoznawane jest przy dwóch lub więcej nieprawidłowych pomiarach ciśnienia wykonanych podczas odrębnych wizyt w odstępie czasu. Wartości ciśnień klasyfikowane do wartości nadciśnienia to odpowiednio ...

Autor:
lek. Magdalena Pikul

Lekarz specjalista pediatra

Zawał serca -portal medyczny

Zawał serca

Zawał serca czyli ostry zespół wieńcowy jest jedną z manifestacji klinicznych choroby niedokrwiennej serca. Aktualnie stosuje się klasyfikację ostrego incydentu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) oraz z uniesieniem odcinka ST (STEMI), gdzie podstawą klasyfikacji jest badanie EKG oraz patomechanizm powstania incydentu wieńcowego. Char...

Autor:
lek. Magdalena Pikul

Lekarz specjalista pediatra

Choroba niedokrwienna serca -portal medyczny

Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca czyli inaczej choroba wieńcowa, jest to objaw i skutek miażdżycy tętnic wieńcowych, czyli tętnic zaopatrujących mięsień sercowy w tlen i substancje odżywcze. Wskutek zwężenia tych naczyń dochodzi do upośledzenia przepływu krwi i objawów niedokrwiennych.  Choroba wieńcowa jest najczęstszą przyczyną zgonów w krajac...

Autor:
lek. Magdalena Pikul

Lekarz specjalista pediatra

Miażdżyca -portal medyczny

Miażdżyca

Miażdżyca jest to choroba cywilizacyjna choroba naczyń, która polega na tworzeniu się blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, mózgowych oraz aorcie, rzadziej tętnicach kończyn dolnych. Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy możemy podzielić na możliwe i niemożliwe do modyfikacji. Do niemodyfikowalnych należy wiek, płeć męska oraz predyspozycje ...

Autor:
lek. Magdalena Pikul

Lekarz specjalista pediatra

Infekcyjne zapalenie wsierdzia -portal medyczny

Infekcyjne zapalenie wsierdzia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest to zapalenie wewnętrznej warstwy mięśnia sercowego, dotyczące najczęściej zastawek. Etiologicznie główną przyczyną jest zakażenie bakteriami – paciorkowcami, gronkowcami, bardzo rzadko dochodzi do infekcji grzybiczej. Do zakażenia wsierdzia dochodzi wtórnie, pierwotnym źródłem bakterii są ogniska zapaln...

Autor:
lek. Magdalena Pikul

Lekarz specjalista pediatra