LekarzPomaga.pl - MIAŻDŻYCA

Choroby układu krążenia -serca oraz naczyń krwionośnych (tętniczych i żylnych)

Miażdżyca

Opublikowano:

Tagi publikacji: miażdżyca, tętnice, wieńcowe, palenie papierosów, zawał, udar, nadciśnienie, serce

Miażdżyca

Miażdżyca jest to choroba cywilizacyjna choroba naczyń, która polega na tworzeniu się blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, mózgowych oraz aorcie, rzadziej tętnicach kończyn dolnych. Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy możemy podzielić na możliwe i niemożliwe do modyfikacji. Do niemodyfikowalnych należy wiek, płeć męska oraz predyspozycje genetyczne. Do modyfikowalnych zaliczamy palenie tytoniu, nadciśnienie, cukrzycę oraz hiperlipidemię.

Wskutek odkładania się blaszek miażdżycowych w tętnicach dochodzi do ograniczenia i utrudnienia przepływu krwi przez tętnice i narządy zaopatrywane przez te naczynia.  Skutkiem miażdżycy są więc choroby niedokrwienne: serca oraz mózgu.

Początkowe objawy miażdżycy nie występują, ujawniają się one w momencie krytycznego zwężenia światła naczynia i mogą mieć poważne skutki w formie choroby niedokrwiennej serca z zawałem włącznie lub niedokrwienia mózgu i epizodów niedokrwiennych i udarowych.

W leczeniu miażdżycy najważniejszymi elementami jest profilaktyka, czyli wpływ na modyfikowalne czynniki ryzyka. Zalicza się tu przede wszystkim racjonalną dietę,  aktywny tryb życia.

Leczenie farmakologiczne opiera się na stosowaniu leków obniżających poziom cholesterolu, leków obniżających ciśnienie tętnicze oraz prawidłowym kontrolowaniu cukrzycy.

Metodą chirurgiczną przy znacznej miażdżycy tętnic jest angioplastyka, polegająca na rozszerzaniu zwężonych tętnic i spłaszczeniu blaszki miażdżycowej – jest to tak zwane balonikowanie. Oprócz tego stosować można także stentowanie, lub cewnikowanie naczyń.