LekarzPomaga.pl - NADCIŚNIENIE TĘTNICZE PIERWOTNE

Choroby układu krążenia -serca oraz naczyń krwionośnych (tętniczych i żylnych)

Nadciśnienie tętnicze pierwotne

Opublikowano:

Tagi publikacji: ciśnienie tętnicze, bóle głowy, otyłość, nadciśnienie

Nadciśnienie tętnicze pierwotne

Nadciśnienie tętnicze pierwotne, jest to podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, klasyfikowane na podstawie wartości mierzonych ciśnień. Nadciśnienie rozpoznawane jest przy dwóch lub więcej nieprawidłowych pomiarach ciśnienia wykonanych podczas odrębnych wizyt w odstępie czasu. Wartości ciśnień klasyfikowane do wartości nadciśnienia to odpowiednio dla skurczowego i rozkurczowego : 140 i 90. Poniżej tych wartości mówimy o ciśnieniu prawidłowym.

Nadciśnienie tętnicze pierwotne jest spowodowane czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Do ryzyka rozwoju nadciśnienia zaliczyć można:

 • nadmiernie spożycie sodu
 • małą aktywność fizyczną
 • nieprawidłową dietę i otyłość
 • .

Obraz kliniczny jest niecharakterystyczny. Objawy często nie występują wcale lub nie są kojarzone z nadciśnieniem. Do początkowych objawów możemy zaliczyć:

 • bóle głowy
 • osłabienie
 • zaburzenia snu
 • krwawienia z nosa

Do późniejszych objawów dochodzi przy rozwinięciu się powikłań narządowych.

Leczenie obejmuje przede wszystkim modyfikację stylu życia, którego podstawą jest:

 • odpowiednia dieta
 • wysiłek fizyczny
 • rzucenie palenia
 • ograniczenie spożycia alkoholu.

Przy występowaniu czynników ryzyka (hiperlipidemii, cukrzycy) lub przy chorobach współistniejących należy rozważyć wdrożenie leczenia farmakologicznego.

W leczeniu farmakologicznym wykorzystywane są przede wszystkim leki z grup : diuretyków, beta-blokerów, brokerów kanały wapniowego, inhibitorów konwertazy angiotensyny lub antagonistów receptora angiotensynowego.