Choroby układu krwiotwórczego Portal medyczny logo

LekarzPomaga.pl - Choroby układu krwiotwórczego

Opisy chorób / Choroby układu krwiotwórczego

Choroby szpiku kostnego, choroby krwi i węzłów chłonnych

Szpiczak plazmocytowy -portal medyczny

Szpiczak plazmocytowy

Szpiczak plazmocytowy, znany też pod nazwą szpiczaka mnogiego to nowotwór układu krwiotwórczego, charakteryzujący się klonalną proliferacją atypowych plazmocytów, które produkują monoklonalną immunoglobulinę (tak zwane białko M). Etiologia choroby nie jest znana. Objawy są spowodowane przez rozrosty nowotworowy plazmocytów i wydzielanie przez n...

Autor:
lek. Magdalena Liszewska
lek. Magdalena Liszewska

Przewlekła białaczka szpikowa (CML) -portal medyczny

Przewlekła białaczka szpikowa (CML)

Przewlekła białaczka szpikowa (CML) jest to zespół mieloproliferacyjny, który polega na rozroście klonalnym komórki macierzystej szpiku, która została nowotworowo transformowana. Podstawą molekularną CML jest mutacja genowa, w której dochodzi do połączenia genu BCR, z genem ABL. W efekcie połączenia powstaje gen fuzyjny BCR/ABL, który odpowiada...

Autor:
lek. Magdalena Liszewska
lek. Magdalena Liszewska

Ostra białaczka szpikowa (AML/ANLL) -portal medyczny

Ostra białaczka szpikowa (AML/ANLL)

Ostra białaczka szpikowa (AML/ANLL), jest to choroba należąca do nowotworów złośliwych układu białokrwinkowego, spowodowana rozrostem nowotworowym prekursorów komórek krwi. AML charakteryzuje się zaburzoną proliferacją oraz dojrzewaniem komórek krwi, wraz z gromadzeniem się form niedojrzałych w szpik, z naciekami różnych narządów i tkanek. Do ...

Autor:
lek. Magdalena Liszewska
lek. Magdalena Liszewska

Ziarnica złośliwa -portal medyczny

Ziarnica złośliwa

Ziarnica złośliwa, czyli Chłonia Hodgkina, jest to nowotworowa choroba układu chłonnego, która charakteryzuje się zajęciem węzłów chłonnych i pozawęzłowej tkanki limfatycznej. Etiopatogeneza choroby nie jest poznana, jako potencjalne czynniki etiologiczne brane są pod uwagę przede wszystkim zakażenie wirusowe (EBV, HTLV-1, HHV-6, CMV). Choroba ...

Autor:
lek. Magdalena Liszewska
lek. Magdalena Liszewska

Niedokrwistość -portal medyczny

Niedokrwistość

Niedokrwistości należą do najpowszechniej występujących chorób układu krwiotwórczego. Anemia rozpoznawana jest na podstawie parametrów morfologii krwi – zmniejszenie stężenia hemoglobiny, hematokrytu i liczby erytrocytów we krwi o >2 odchylenia standardowe od wartości prawidłowych dla danego wieku i płci. Objawy: osłabienie zwiększ...

Autor:
lek. Magdalena Liszewska
lek. Magdalena Liszewska