LekarzPomaga.pl - NIEDOKRWISTOŚĆ

Choroby szpiku kostnego, choroby krwi i węzłów chłonnych

Niedokrwistość

Opublikowano:

Tagi publikacji: Niedokrwistość

Niedokrwistości

Niedokrwistości należą do najpowszechniej występujących chorób układu krwiotwórczego. Anemia rozpoznawana jest na podstawie parametrów morfologii krwi – zmniejszenie stężenia hemoglobiny, hematokrytu i liczby erytrocytów we krwi o >2 odchylenia standardowe od wartości prawidłowych dla danego wieku i płci.

Objawy:

 • osłabienie
 • zwiększona męczliwość
 • upośledzenie koncentracji
 • zawroty głowy
 • tachykardia
 • bladość skóry i błon śluzowych

W zależności od przyczyny możemy podzielić niedokrwistości na:

 • pokrwotoczne, z niedoboru żelaza
 • niedokrwistość chorób przewlekłych
 • z niedoboru witaminy B12
 • z niedoboru kwasu foliowego
 • niedokrwistości hemolityczne oraz aplastyczne

Najczęstszą przyczyną jest niedokrwistość z niedoboru żelaza, która może być spowodowana utratą krwi, zwiększonym zapotrzebowaniem, upośledzonym wchłanianiem z przewodu pokarmowego lub niedoborami dietetycznymi

Możemy podzielić niedokrwistości w zależności od charakterystyki erytrocytów, co także pozwala na wstępne różnicowanie przyczyn. Dominującym wskaźnikiem jest wskaźnik MCV, czyli średnia objętość erytrocytu. W zależności od niego dzielimy niedokrwistości na mikrocytarne, normocytarne i makrocytarne. Przyczynami niedokrwistości mikrocytarnych są niedokrwistości z niedoboru żelaza, talasemie i hemoglobinopatie, niedokrwistości chorób przewlekłych. Makrocytarne to niedokrwistości megaloblastyczne, czyli niedobór witaminy B12 oraz kwasu foliowego. Normocytarne to niedokrwistości hemolityczne i pokrwotoczne.

Leczenie polega przede wszystkim na usunięciu przyczyny, która powoduje niedokrwistość.

W przypadku niedokrwistości z niedoborem Fe, leczenie polega na suplementacji żelaza w formie preparatów doustnych lub pozajelitowych.