Choroby układu oddechowego Portal medyczny

Baner Główny Choroby układu oddechowego

Opisy chorób / Choroby układu oddechowego

Choroby dróg oddechowych -jam nosowych, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli, oraz choroby płuc

Rak płuc -portal medyczny

Rak płuc

Rak płuc jest to najczęstszy nowotworów złośliwy występujący u mężczyzn, u kobiet plasuje się on trzecim miejscu, za rakiem piersi jelita grubego.  Stanowi on duży problem społeczny, ze względu na rosnący trend zachorowania. Stanowi przy tym 1/3 zgonów z powodów chorób nowotworowych. Najważniejszym czynnikiem etiologicznym raka płuc jest p...

Czytaj więcej...
Sarkoidoza -portal medyczny

Sarkoidoza

Sarkoidoza jest to uogólniona choroba ziarniniakowa o wciąż niepoznanej etiologii, która charakteryzuje się zmianami miąższowymi lokalizującymi się w ponad 90% przypadków w płucach. Choroba ta występuje przede wszystkim u młodych dorosłych (około 30-40 r.ż), często ma bezobjawowy przebieg. Rozpoznanie najczęściej stawiane jest przypadkowo na po...

Czytaj więcej...
Mukowiscydoza -portal medyczny

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza jest to wrodzona choroba dziedziczona autosomalnie recesywnie. Jej przyczyną jest mutacja genu CFTR. Mutacja powoduje produkcję nieprawidłowego białka, które w następstwie upośledza czynność kanałów chlorkowych, obecnych w gruczołach zewnątrzywydzielniczych przede wszystkim układu oddechowego, pokarmowego i rozrodczego. ...

Czytaj więcej...
Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) -portal medyczny

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP)

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) jest to postępujące, niejednorodne,  przewlekłe schorzenie układu oddechowego, na którego obraz nakłada się przewlekłe zapalenie oskrzeli, oskrzelików lub rozedma płuc . Choroba ta charakteryzuje się niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe (obturacją). Gł...

Czytaj więcej...
Astma oskrzelowa -portal medyczny

Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa jest to przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, w której dochodzi do nadreaktywności oskrzeli prowadzącej do charakterystycznych w astmie fenomenów osłuchowych, jakimi są napady świszczącego oddechu.  Napadom tym towarzyszy często różnego stopnia odwracalne zwężenie oskrzeli, które ustępuje samoistnie lub pod wpływem ...

Czytaj więcej...