LekarzPomaga.pl - PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC (POCHP)

Choroby dróg oddechowych -jam nosowych, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli, oraz choroby płuc

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP)

Opublikowano:

Tagi publikacji: POChP, płuca, obturacja, palenie papierosów, rozedma, spirometria, duszność, kaszel

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) jest to postępujące, niejednorodne,  przewlekłe schorzenie układu oddechowego, na którego obraz nakłada się przewlekłe zapalenie oskrzeli, oskrzelików lub rozedma płuc . Choroba ta charakteryzuje się niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe (obturacją).

Głównym czynnikiem sprzyjającym jest palenie papierosów – około 90% chorych to palacze lub byli palacze. Do innych czynników etiologicznych zaliczamy narażenie na pyły i gazy, dlatego szczególnie narażone są osoby, które pracują np. w kopalniach węgla kamiennego.

Objawy są niecharakterystyczne i często występują dopiero w zaawansowanych etapach choroby.

Główne skargi to przewlekły kaszel z odkrztuszaniem śluzowej wydzieliny oraz duszność. Duszność jest głównym powodem zgłaszania się pacjentów z POChP do lekarza.

Badanie fizykalne wykazuje odchylenia w zależności od stopnia zaawansowania , dlatego we wczesnych etapach mogą one w ogóle nie występować. Objawy zależą także od przewagi zapalenia oskrzeli lub rozedmy. W przypadku zapalenia oskrzeli osłuchowo będzie można usłyszeć fenomeny osłuchowe takie jak świsty i furczenia. Natomiast w rozedmie zwrócić uwagę może wdechowe ustawienie klatki piersiowej, zmniejszona ruchomość oddechowa, ściszony szmer pęcherzykowy oraz wypuk nadmiernie jawny. W bardzo zaawansowanych i ciężkich postaciach choroby uruchomione mogą zostać dodatkowe mięśnie wdechowe, co uwidacznia się w formie zaciągania międzyżebrzy przy wdechu.

Rozpoznanie : Podstawowym badaniem wykonywanym w celu ustalenia rozpoznania jest spirometria, w której najważniejszymi parametrami jest FEV1/FVC wynoszące <0,70 po inhalacji bronchodilatatora.

Badania dodatkowe, pomocnicze: RTG, TK, pulsoksymetria.

Leczenie zależy głównie od stopnia zaawansowania choroby. Podstawowym zaleceniem jest rzucenie palenia tytoniu oraz unikanie narażenia na zanieczyszczenia powietrza oraz rehabilitacja oddechowa.

Do leczenia farmakologicznego wykorzystywane są leki rozszerzające oskrzela oraz glikokortykosteroidy wziewne używane w zaostrzeniach choroby.