Portal medyczny PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC (POCHP)

Baner Główny PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC (POCHP)

Choroby dróg oddechowych -jam nosowych, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli, oraz choroby płuc

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP)

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) jest to postępujące, niejednorodne,  przewlekłe schorzenie układu oddechowego, na którego obraz nakłada się przewlekłe zapalenie oskrzeli, oskrzelików lub rozedma płuc . Choroba ta charakteryzuje się niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe (obturacją).

Głównym czynnikiem sprzyjającym jest palenie papierosów – około 90% chorych to palacze lub byli palacze. Do innych czynników etiologicznych zaliczamy narażenie na pyły i gazy, dlatego szczególnie narażone są osoby, które pracują np. w kopalniach węgla kamiennego.

Objawy są niecharakterystyczne i często występują dopiero w zaawansowanych etapach choroby.

Główne skargi to przewlekły kaszel z odkrztuszaniem śluzowej wydzieliny oraz duszność. Duszność jest głównym powodem zgłaszania się pacjentów z POChP do lekarza.

Badanie fizykalne wykazuje odchylenia w zależności od stopnia zaawansowania , dlatego we wczesnych etapach mogą one w ogóle nie występować. Objawy zależą także od przewagi zapalenia oskrzeli lub rozedmy. W przypadku zapalenia oskrzeli osłuchowo będzie można usłyszeć fenomeny osłuchowe takie jak świsty i furczenia. Natomiast w rozedmie zwrócić uwagę może wdechowe ustawienie klatki piersiowej, zmniejszona ruchomość oddechowa, ściszony szmer pęcherzykowy oraz wypuk nadmiernie jawny. W bardzo zaawansowanych i ciężkich postaciach choroby uruchomione mogą zostać dodatkowe mięśnie wdechowe, co uwidacznia się w formie zaciągania międzyżebrzy przy wdechu.

Rozpoznanie : Podstawowym badaniem wykonywanym w celu ustalenia rozpoznania jest spirometria, w której najważniejszymi parametrami jest FEV1/FVC wynoszące <0,70 po inhalacji bronchodilatatora.

Badania dodatkowe, pomocnicze: RTG, TK, pulsoksymetria.

Leczenie zależy głównie od stopnia zaawansowania choroby. Podstawowym zaleceniem jest rzucenie palenia tytoniu oraz unikanie narażenia na zanieczyszczenia powietrza oraz rehabilitacja oddechowa.

Do leczenia farmakologicznego wykorzystywane są leki rozszerzające oskrzela oraz glikokortykosteroidy wziewne używane w zaostrzeniach choroby.

POChP, płuca, obturacja, palenie papierosów, rozedma, spirometria, duszność, kaszel
Opublikowano:

Przeczytaj także:

Miażdżyca -portal medyczny

Miażdżyca

Miażdżyca jest to choroba cywilizacyjna choroba naczyń, która polega na tworzeniu się blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, mózgowych oraz aorcie, rzadziej tętnicach kończyn dolnych. Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy możemy podzielić na mo...

Czytaj więcej...
Astma oskrzelowa -portal medyczny

Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa jest to przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, w której dochodzi do nadreaktywności oskrzeli prowadzącej do charakterystycznych w astmie fenomenów osłuchowych, jakimi są napady świszczącego oddechu.  Napadom tym towarz...

Czytaj więcej...
Mukowiscydoza -portal medyczny

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza jest to wrodzona choroba dziedziczona autosomalnie recesywnie. Jej przyczyną jest mutacja genu CFTR. Mutacja powoduje produkcję nieprawidłowego białka, które w następstwie upośledza czynność kanałów chlorkowych, obecnych w ...

Czytaj więcej...
Sarkoidoza -portal medyczny

Sarkoidoza

Sarkoidoza jest to uogólniona choroba ziarniniakowa o wciąż niepoznanej etiologii, która charakteryzuje się zmianami miąższowymi lokalizującymi się w ponad 90% przypadków w płucach. Choroba ta występuje przede wszystkim u młodych dorosłych (około...

Czytaj więcej...
Rak płuc -portal medyczny

Rak płuc

Rak płuc jest to najczęstszy nowotworów złośliwy występujący u mężczyzn, u kobiet plasuje się on trzecim miejscu, za rakiem piersi jelita grubego.  Stanowi on duży problem społeczny, ze względu na rosnący trend zachorowania. Stanowi przy tym ...

Czytaj więcej...
Choroba refluksowa przełyku (GERD) -portal medyczny

Choroba refluksowa przełyku (GERD)

Choroba refluksowa przełyku (GERD) charakteryzuje się występowaniem charakterystycznych dolegliwości lub uszkodzeniem błony śluzowej przełyku spowodowanym patologicznym zarzucaniem zawartości treści żołądkowej do przełyku wskutek niesprawnego mech...

Czytaj więcej...

Gorączka u dziewczynki (3 latka), silny suchy kaszel

Witam Panią!! Od samego rana dzisiaj moja mała ma gorączkę 38-39 stopni. Zbijam Paracetamolem i na chwilę się zmniejsza do 37,5 ale po 4-5 godzinach powraca. Od wczoraj ma suchy kaszel, miałam nadzieję, że przejdzie po syropie na kaszel bez recept...

Czytaj więcej...
Infekcje pochwy -portal medyczny

Infekcje pochwy

W przypadku infekcji pochwy możemy rozróżnić dwie grupy zapaleń pochwy. Pierwsza z nich: vaginosis, czyli waginoza bakteryjna to zapalenie o słabym nasileniu, którego objawy wynikają z zaburzenia naturalnej równowagi mikrobiologicznej, nie zaś z z...

Czytaj więcej...

Swędzenie w okolicach pochwy

Od 2 dni praktycznie cały czas swędzi mnie pochwa. Myślałam, że to mi przejdzie ale dzisiaj jest jeszcze bardziej od rana i w dodatku zauważyłam taką białą wydzielinę. Współżyję od 6 lat ze stałym partnerem, on nie narzeka na to, aby go coś swędzi...

Czytaj więcej...
Duszność -portal medyczny

Duszność

Duszność jest zaburzeniem odbieranym jako uczucie braku powierza, trudności w oddychaniu lub zadyszki. U osób zdrowych pojawia się zwykle po wyczerpującym wysiłku fizycznym, natomiast u ludzi chorych występuje nawet w spoczynku. Dzielimy ją na: ...

Czytaj więcej...