LekarzPomaga.pl - SARKOIDOZA

Choroby dróg oddechowych -jam nosowych, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli, oraz choroby płuc

Sarkoidoza

Opublikowano:

Tagi publikacji: Sarkoidoza, kaszel, duszność, ziarniniaki, węzły chłonne, guzki w płucach

Sarkoidoza

Sarkoidoza jest to uogólniona choroba ziarniniakowa o wciąż niepoznanej etiologii, która charakteryzuje się zmianami miąższowymi lokalizującymi się w ponad 90% przypadków w płucach.

Choroba ta występuje przede wszystkim u młodych dorosłych (około 30-40 r.ż), często ma bezobjawowy przebieg. Rozpoznanie najczęściej stawiane jest przypadkowo na podstawie obrazu radiologicznego płuc, w którym na pierwszy plan wysuwają się powiększone obustronnie węzły chłonne wnękowe i przytchawicze oraz zmiany miąższowe w postaci zmian guzkowych w płucach.

Objawy związane są z zajęciem płuc, przede wszystkim jest to kaszel, duszność. W 20% przypadków towarzyszą objawy skórne w postaci rumienia guzowatego, tocznia, guzków podskórnych. W 25 % towarzyszą także objawy oczne takie jak zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego czy też zapalenie błony naczyniowej.

Choroba ta występuje w większości przypadków w formie przewlekłej sarkoidozy , jednak u 5% chorych rozwija się postać ostra – zespół Lofgrena, gdzie początkowi towarzyszy:

  • gorączka
  • ból stawów
  • rumień guzowaty
  • powiększenie obustronne węzłów chłonnych wnęk.

W badaniach pomocniczych:

  • przyspieszone OB.
  • niedokrwistość
  • hiperkalcemia
  • hiperkalciuria
  • zwiększona aktywność konwertazy angiotensyny

Rozpoznanie opiera się na obrazie klinicznym i radiologicznym oraz wyniku biopsji, która ujawnia obecność ziarniniaka.

Nie wszystkie postaci sarkoidozy wymagają leczenia. Wskazaniem do stosowania leków pierwszego wyboru, czyli glikokortykosteroidów jest stadium II i III choroby z progresją zmian lub zaburzoną czynnością płuc.