RAK JELITA GRUBEGO Portal medyczny

Baner Główny RAK JELITA GRUBEGO

Choroby przewodu pokarmowego -jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelit, odbytu, oraz trzustki, wątroby i dróg żółciowych

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego jest to nowotwór zajmujący zarówno u kobiet jak i mężczyzn drugie miejsce pod względem zachorowalność. Jest też odpowiedzialny za wysoki odsetek zgonów. Większość nowotwór lokalizuje się w odbytnicy – około 45%, 30% natomiast w esicy. Lokalizacja jest ważna ze względu na różnice w objawach.

Etiologia raka jelita grubego jest wieloczynnikowa, zaliczamy tutaj zarówno czynniki środowiskowe, genetyczne jak i jednostki chorobowe, które zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania. Do czynników środowiskowych należy przede wszystkim palenie tytoniu i nieprawidłowa dieta bogata w tłuszcze i uboga w błonnik.

Czynniki genetyczne to przede wszystkim mutacje genów, prowadzące do polipowatości rodzinnej jak i wrodzonego niepolipowatego raka jelita grubego.

Choroby zwiększające ryzyko zachorowania są to natomiast gruczolaki i nieswoiste zapalenie jelit- wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Crohna.

W klasyfikacji patomorfologicznej blisko 95% to raki gruczołowe.

Objawy są bardzo zróżnicowane i zależą najczęściej od umiejscowienia nowotworu. Rak lokalizujący się w prawej połowie okrężnicy we wczesnych etapach najczęściej nie daje żadnych dolegliwości. W późniejszych etapach może być to ból prawej strony brzucha w okolicy pępka, ciemne zabarwienie stolca z domieszką krwi oraz niedokrwistość z niedoboru żelaza. Dlatego właśnie u osób powyżej 50 roku życia, które w wynikach badań mają wskaźniki anemii niedoborowej powinny zawsze zostać skierowane na badanie na krew utajoną w kale.

Objawy raka lewej połowy okrężnicy to zmiana rytmu wypróżnień, krew w stolcu i pokrywająca stole oraz objawy ograniczonej drożności jelita jak wzdęcia i bóle kolkowe.

Podstawowe badanie wykonywane to po pierwsze badanie per rectum, test na krew utajoną oraz badanie endoskopowe. Badanie endoskopowe w postaci rektoskopii, sigmoidoskopii czy kolonoskopii umożliwia wgląd wnętrza okrężnicy oraz niezbędne do postawienia rozpoznanie pobranie wycinków na badanie histopatologiczne.

Podstawowym postępowaniem leczniczym jest leczenie operacyjne.

Rak jelita grubego, ból brzucha, krew w stolcu, niedokrwistość
Opublikowano: