ZAWROTY GŁOWY Portal medyczny

Baner Główny ZAWROTY GŁOWY

Dolegliwości towarzyszące różnym chorobom

Zawroty głowy

Zawroty głowy

Pojęcie zawrotów głowy opisuje subiektywne odczucie kołowego ruchu otoczenia lub własnego ciała, któremu często towarzyszą nudności, wymioty, szumy uszne, zaburzenia równowagi a także dezorientacja i uderzenia gorąca. Stanowią dość częsty problem, z którym pacjenci zgłaszają się do lekarza.

Istnieją różne przyczyny tych dolegliwości i możemy je podzielić na obwodowe i ośrodkowe. Do tych pierwszych zaliczamy zapalenie błędnika, uraz ucha wewnętrznego, wirusowe zapalenie części przedsionkowej nerwu VIII, chorobę lokomocyjną, niedokrwienie błędnika, chorobę Meniere’a oraz zawroty wywołane zmianą położenia głowy i szyi. Z kolei wśród czynników obwodowych wyróżniamy: udar pnia mózgu i móżdżku, stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowch, migrenę, guz kąta mostowo- móżdżkowego oraz napad padaczkowy. Warto wspomnieć, że zawroty głowy, szczególnie u młodych ludzi, często występują po spożyciu zbyt dużych ilości alkoholu oraz w wyniku gwałtownej, nagłej zmiany pozycji ciała. Często są też skutkiem niedociśnienia i hipotonii ortostatycznej. U osób starszych mogą mieć również podłoże miażdżycowe a także powstawać na tle zmian zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kręgosłupa, co powoduje zmniejszenie dopływu krwi do mózgu. Istotne znaczenie w patomechanizmie zawrotów głowy odgrywa uszkodzenie narządu przedsionkowego, znajdującego się w uchu środkowym, uszkodzenie jądra przedsionkowego w pniu mózgu, włókien przewodzących nerwu przedsionkowo-ślimakowego ( VIII nerw czaszkowy) a także uszkodzenie innych struktur należących do układu nerwowego, które są odpowiedzialne za utrzymanie równowagi.

W diagnostyce opisanych dolegliwości szczególną rolę odgrywa wywiad z pacjentem, podczas którego należy wypytać o czas trwania zawrotów, sytuacje, w których się pojawiają, obecność objawów towarzyszących i chorób współistniejących. Do rozpoznania dużo wnosi także badanie fizykalne, polegające na wykonaniu badania otoskopowego, orientacyjnego badania słuchu przy pomocy stroików a także orientacyjnego badania zaburzeń równowagi, przy pomocy testów dynamicznych i statycznych. W niektórych przypadkach nieocenione są badania dodatkowe takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia tętnic szyjnych i kręgowych czy badanie przepływów w tętnicach mózgowych, które niejednokrotnie potrafią rozwiać wątpliwości.

Leczenie zawrotów głowy jest uzależnione od czynnika etiologicznego. W terapii wyżej opisanych dolegliwości stosuje się głównie leczenie objawowe oraz, w zależności od postawionego rozpoznania, leczenie przyczynowe. Preparaty wykorzystywane do leczenia objawowego, dzielimy na kilka grup. Są to:

  • neuroleptyki
  • leki przeciwlękowe
  • leki przeciwhistaminowe I generacji
  • cholinolityki (antagoniści receptorów muskarynowych)
  • blokery kanałów wapniowych
  • kwas nikotynowy i jego pochodne
  • blokery receptorów α-adrenergicznych
  • leki cytoprotekcyjne (neuroprotekcyjne)
  • leki antyagregacyjne
  • leki homeopatyczne

W zasadnych przypadkach chory zostaje zakwalifikowany do leczenia operacyjnego, m. in: ortopedycznego, neurochirurgicznego czy otolaryngologicznego. Istotną znaczenie ma również rehabilitacja, będąca uzupełnieniem farmakoterapii jak również leczenia chirurgicznego. Znajduje ona zastosowanie w uszkodzeniach dróg przedsionkowych oraz receptorów ucha wewnętrznego i u wielu pacjentów przynosi pozytywne efekty.

Zawroty głowy
Opublikowano: