Polityka prywatności Portal medyczny logo

LekarzPomaga.pl - Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20.08.2018r

Informacje zbierane od Użytkowników (OBOWIĄZEK INFROMACYJNY RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Pikul, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PPL Magdalena Pikul” z siedzibą pod adresem ul. 3 Maja 28 lok. 28, 35-030 w Rzeszowie, tel: phone number.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Portal LekarzPomaga.pl. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez Portal LekarzPomaga.pl będzie niemożność wykonania poszczególnych usług.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • W przypadku "Pytania do lekarza": umożliwienia odpowiedzi na wskazany adres e-mail oraz do budowania historii pytań zadawanych przez Użytkowników celem ułatwienia komunikacji między lekarzem odpowiadającym na pytanie Użytkownika a samym Użytkownikiem. Ponadto umożliwienie dokonania płatności za pośrednictwem wybranej przez Użytkownika platformy Przelewy24 lub PayPal oraz (opcjonalnie) powiadomieniem sms o nowej odpowiedzi od lekarza lub prośbie ze strony lekarza o uzupełnienie brakujących informacji.
  • W przypadku zapisania się na listę mailingową "Newsletter": przesyłania informacji marketingowych, w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach oraz innych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, o których mowa w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).
  • W przypadku zakupu bądź pobrania bezpłatnego e-booka: przesyłania linka umożliwiającego pobranie pliku PDF. Ponadto w przypadku płatnego e-booka -umożliwienie dokonania płatności za pośrednictwem wybranej przez Użytkownika platformy Przelewy24 lub PayPal.
  • W przypadku wystawienia opinii: celem powiązania opinii z "Pytaniem do lekarza" (informacja widoczna jedynie dla Administratora oraz Eksperta).
  • W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego: umożliwienia odpowiedzi na wskazany adres przez Administratora lub osobę wyznaczoną przez Administratora do kontaktu, oraz uniknięcia nadużyć formularza.
 4. Zbierane od Państwa dane:
  • W przypadku "Pytania do lekarza": adres e-mail, IP, płeć i wiek osoby, której pytanie dotyczy, wraz z treścią pytania oraz szczegółami jego dotyczącymi w tym datą kiedy zostało ono dodane a także opcjonalnie numerem telefonu. Ponadto kwoty, statusy oraz dodatkowe informacje dokonanych płatności przesyłane przez platformę płatniczą. Jeżeli Użytkownik podpisze nazwiskiem swoje pytanie lub treści związane z pytaniem jak np. informacje dodatkowe lub odpowiedź na pytanie dodatkowe lekarza, przed opublikowaniem tego pytania, informacja ta (nazwisko, nazwa firmy etc.) zostaną usunięte przez Administratora, gdyż pytania wraz z odpowiedziami publikowane są anonimowo odnosząc się do §5 a)/1 Regulaminu Głównego Portalu. Jeżeli w jakim kolwiek załączniku będzie widniało nazwisko, nazwa firmy, wizerunek osoby pozwalający na indentyfikację lub jakiekolwiek informacje mogące wskazywać na Użytkownika zadającego Pytanie płatne, załącznik ten nie zostanie opublikowany.
  • W przypadku zapisania się na listę mailingową "Newsletter": adres e-mail, Imie, IP oraz data dodania adresu e-mail.
  • W przypadku zakupu bądź pobrania bezpłatnego e-booka: adres e-mail, IP oraz daty: zakupu a także pobrania pliku PDF.
   Ponadto kwoty oraz statusy dokonanych płatności.
  • W przypadku wystawienia opinii: adres e-mail, IP, data dodania wpisu oraz Twój podpis (imię, inicjały lub pseudo).
  • W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego: adres e-mail, IP, Imię i Nazwisko oraz data wysłania wiadomości.
 5. Jakiekolwiek informacje typu adres e-mail, IP, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu oraz inne dane pozwalające na identyfikację Użytkownika nie są publikowane ani udostępniane czy przekazywane osobom/podmiotom do tego nieupoważnionym przez Administratora. Są one dostępne tylko i wyłącznie do dyspozycji Administratora Portalu LekarzPomaga.pl, oraz dla Ekspertów odpowiadających na pytania (Lekarzy, Dietetyków) objętych klauzulą poufności.
 6. Niektóre dane takie jak adres e-mail, potrzebne do dokonania płatności są przekazywane do wybranej przez Użytkownika platformy płatniczej: Przelewy24 oraz PayPal w przypadku usług płatnych np: "Pytanie do lekarza" lub "Zakup e-booka".
 7. Użytkownik, który zadał pytanie do Eksperta zostanie przekierowany na "Kartę Pytania" pod dedykowany, wygenerowany specjalnie dla niego adres URL. Karta Pytania to podsumowanie dające możliwość Użytkownikowi podglądu treści pytania, statusów oraz odpowiedzi lekarza. Dane zawarte na Karcie Pytania są widoczne tylko dla Użytkownika, chyba, że sam udostępni link osobom trzecim.
 8. Portal LekarzPomaga.pl wykorzystuje zewnętrzną platformę umożliwiającą wysyłanie powiadomień za pośrednictwem wiadomości sms.
 9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Użytkownik w każdej chwili może wypisać się z tej listy mailingowej "Newsletter" o czym mowa w §3 d) Regulaminu głównego Portalu.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Dane Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, które będzie odbywało się na podstawie Państwa charakterystyki oraz zachowań a konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość przesłania dopasowanej do Państwa oferty i informacji ze strony Portalu LekarzPomaga.pl
 13. Ponadto informacje zbierane automatycznie od wszystkich Użytkowników to m.in. informacje o przeglądarce, używanym systemie czy lokalizacji w celach statystycznych (więcej w punkcie dotyczącym plików Cookies). Są to informacje zbierane anonimowo.

Zabezpieczenie informacji zebranych od Użytkowników

Bezpośredni dostęp do bazy danych ma jedynie Administrator Portalu. Wszelkie dane pobierane od Użytkowników Portalu są stosownie zabezpieczone oraz zastosowany jest szereg algorytmów zapewniających bezpieczeństwo dostępu do danych.

Baza danych jak i pliki Portalu przechowywane są na serwerze, którego Administrator na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych został upoważniony do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa tychże danych. Administrator serwera jako podmiot przetwarzający, zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy powierzonych mu danych osobowych.

Polityka Cookies (ciasteczka)

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Portalu (patrz Regulamin główny "Definicje"/"Portal").

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła (dot. Ekspertów)

W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu (dot. Ekspertów)
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu (dot. Ekspertów)
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu. Tego rodzaju pliki mogą być również wykorzystane przez współpracujących z Portalem Partnerów.
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Żródło: www.wszystkoociasteczkach.pl

Local Storage przeglądarki

W celu ułatwienia korzystania z niektórych formularzy np. formularza umożliwiającego zadanie pytania Ekspertowi, wykorzystywany jest "local storage" przeglądarki. Zapisywane są w tej tymczasowej pamięci informacje które Użytkownik wpisuje w formularzu, po to, żeby m.in. po przypadkowym odświeżeniu strony nie utracił wpisanych przez siebie danych. Dane te są usuwane w momencie wybrania sposobu płatności przez Użytkownika. Użytkownik może usunąć je samodzielnie w każdym momencie.

Kontakt z Administratorem

W celu skontaktowania się z Administratorem należy przejść do zakładki "Kontakt" oraz skorzystać z formularza kontaktowego lub wysłać wiadomość bezpośrednio pod adres redakcja (małpka) lekarzpomaga.pl. Należy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail na który zostanie wysłana odpowiedź oraz wybrać temat wiadomosci. Administrator postara się odpowiedzieć na wiadomość w możliwie krótkim czasie.