LekarzPomaga.pl - GUZ W NERCE, MR JAMY BRZUSZNEJ

Układ moczowy -choroby nerek

Guz w nerce, MR jamy brzusznej

Odpowiedzi udzielił:
lek. Anna Posmykiewicz

Specjalista chorób dzieci

Opublikowano:

Użytkownik:

Witam. Proszę o objaśnienie mojego przypadku. Co zmoże być z moją nerką?
Wynik badania:
Badanie MR jamy brzusznej wykonano aparatem Siemens Magnetom Avanto 1,5T, uzyskując obrazy T1 i T2-zależne oraz
DualEcho i DWI, w płaszczyznach poprzecznych i czołowych, przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego.
Dane z ankiety: Zmiana nerki prawej w wykonanym USG.
Wątroba niepowiększona, o gładkich obrysach, bez zmian ogniskowych.
Drogi żółciowe nieposzerzone.
Pęcherzyk żółciowy o gładkich obrysach, bez widocznych złogów.
Obustronnie widoczne dodatkowe tętnice nerkowe (wariant anatomiczny) poza tym duże naczynia jamy brzusznej
prawidłowe.
Naczynia układu wrotnego nieposzerzone, prawidłowo zakontrastowane.
Śledziona niepowiększona, prawidłowa.
Trzustka o gładkich obrysach, bez zmian ogniskowych.
W centralnej części nerki prawej wyodrębnia się okrągławy obszar wielkości około 2,5cm, sygnały oraz charakter
wzmocnienia pokontrastowego w tym zakresie jak w obrębie pozostałej części kory nerki.
Obraz MR sugeruje obecność zmiany pozornej o charakterze lokalnego przerostu warstwy korowej.
Poza tym nerki bez zmian ogniskowych i cech zastoju.
Nadnercza prawidłowe.
Pętle jelitowe objęte badaniem bez uchwytnych patologii.
Duże naczynia jamy brzusznej bez cech patologii.
Powiększonych węzłów chłonnych nie uwidoczniono.
Pozostałe narządy jamy brzusznej bez widocznych patologii.
Po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie uwidoczniono obszarów patologicznego wzmocnienia.
Wnioski:
Zmiany TU nerki prawej nie uwidoczniono.

Tagi publikacji: guz w nerce, nerki, mr jamy brzusznej, zmiany w nerce, przerost warstwy korowej

Lekarz:

Szanowny Panie, przytoczony wynik badania sugeruje , że w nerce nie stwierdzono guza ( o czym świadczy wniosek radiologa na końcu badania)- rozumiem , że w nerce w badaniu usg istniało podejrzenie guza i zmiany nowotworowej, jednak badanie rezonansu na szczęście wykluczyło takie rozpoznanie . Lekarz opisujący wynik badania stwierdził , że „podejrzana „ zmiana w nerce to zmiana pozorna , która wynika z miejscowego przerostu kory nerki ( a takowy zwykle ma charakter wrodzony i jest wariantem anatomicznym) , taka zmiana absolutnie nie jest groźna . Dlatego nie ma powodu do niepokoju . Jednak ostateczne rozpoznanie musi dodatkowo postawić Pana lekarz prowadzący , do którego musi Pan udać się osobiście . Lekarz po zapoznaniu się z wynikiem badania i w odniesieniu do objawów klinicznych , ostatecznie rozwieje wszystkie wątpliwości . Pozdrawiam serdecznie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie lekarzowi