LekarzPomaga.pl - OBJAŚNIENIE WYNIKÓW BADANIA TK KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM

Choroby nowotworowe

Objaśnienie wyników badania TK klatki piersiowej z kontrastem

Odpowiedzi udzielił:
lek. Magdalena Osuchowska

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji w radiologii i diagnostyce obrazowej

Opublikowano:

Użytkownik:

Witam
bardzo proszę o objaśnienie n/w diagnostyki badania. Nie mam opisu poprzedniego badania. Z góry bardzo dziękuję
"W porównaniu z poprzednim badaniem obecnie pojawił się wolny płyn w prawej jamie opłucnej - grubość warstwy do 23mm, płyn wnika do szczelin międzypłatowych.
Uniesienie prawej kopuły przepony, zmniejszenie objętości prawego płuca.
Zmiany niedodmowe w dolnej części prawego płuca ( dolne części płata dolnego i środkowego) oskrzela do płata środkowego zwężone w początkowych odcinkach, oskrzela w segm. podstawnych płata dolnego zwężone i ich dystalne odcinki niedrożne. Nie mogę wykluczyć zmian naciekowych wśród zmian niedodmowych w okolicy przywnekowej na wysokości podziału oskrzela pośredniego. Powyżej opisanych zmian - płuco prawe ze zwłóknieniami, bez zmian ogniskowych, ani patologicznych zagęszczeń. Obecnie pojawiło się kilka b.drobnych guzków o średnicy poniżej 4mm w segm. 10 i 6 płuca lewego oraz 5mm w segm. 8, zwłóknienia w płucu lewym - jak poprzednio. Poza tym płuco lewe bez innych zmian ogniskowych, ani zagęszczeń, o powietrzności w normie.
Policykliczna, nie jednorodne wzmacniająca się masa guzowata w prawym dole nad obojczykowym na pograniczu z dolną częścią szyi, penetrująca w okolicę prawego szczytu, o wymiarze obecnie 40x52x64 mm masa węzłowa ? wielkość i morfologia podobna jak poprzednio. Zmiana dochodzi do prawego płata tarczycy, uciska i prawdopodobnie nacieka prawą żyłę szyjną.
Powyżej zmiany w dolne nadobojczykowym prawym kilka węzłów chłonnych o średnicy do 13mm. Liczne zmiany węzłowe w śródpiersiu: górnym prawym, z modelowaniem i uciskiem tchawicy o średnicy do 26mm, przytchawiczne prawe, z modelowaniem ŻGD i ż. nieparzystej - pakiet o śr do 52mm, przytchawiczne lewe i w okienku aortalno - płucnym do 21mm, podostrogowe do 29mm, w prawej wnęce do 15mm w lewej wnęce do 10mm, za żyłą płucną tylną prawą 16mm - obraz podobny jak poprzednio
Pozostałe struktury śródpiersia, bez zmian.
W uwidocznionym w badaniu nadbrzuszu - nieco pogrubiałe nadnercze lewe i przednia część nadnercza prawego - jak poprzednio, poza tym obraz TK nadbrzusza w normie.
Struktury kostne uwidocznione w badaniu, bez zmian destrukcyjnych.
WNIOSKI:
obecnie pojawił się płyn w prawe jamie opłucnej, zmiany niedodmowe w dolnych częściach płuca prawego, drobne guzki w dolnej części płuca lewego.
Zmiany węzłowe - podobnie jak poprzednio "

Informacje dodatkowe:

- nowotwór śródpiersia płaskonabłonkowy - aktualne
- dwie pełne serie platynowej chemii - nieskuteczne,
leki przyjmowane dot. gł ciśnienia i przeciwbólowe
- RTG klatki piersiowej pokazujące płyn w płucach, stąd skierowanie na TK klatki piersiowej

Tagi publikacji: tk klatki piersiowej, tk z kontrastem, płyn w opłucnej, zmiana niedodomwa, zmiany guzowate, rak płuc, nakłucie opłucnej

Lekarz:

Witam, badanie KT wskazuje na rozsiany proces nowotworowy w obrębie klatki piersiowej. Prawdopodobnie w jego przebiegu doszło do zmian niedodmowych płuca prawego oraz gromadzenia płynu w jamie opłucnej. Obraz węzłów chłonnych jest podobny jak w poprzednim badaniu, natomiast pojawiły się zmiany guzowate w płucu lewym. Jeżeli chodzi o dalsze postępowanie to decyzja należy do lekarza prowadzącego - jeśli uzna on za wskazane może zlecić nakłucie opłucnej w celu usunięcia zalegającego płynu. Niestety nic więcej nie jestem w stanie tu powiedzieć. Pozdrawiam!

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie lekarzowi