LekarzPomaga.pl - NEUTROPENIA, KONFLIKT SEROLOGICZNY I ŻÓŁTACZKA U NOWORODKA

Choroby wieku dziecięcego

Neutropenia, konflikt serologiczny i żółtaczka u noworodka

Odpowiedzi udzielił:
lek. Magdalena Pikul

Lekarz specjalista pediatra

Opublikowano:

Użytkownik:

Dziecko, 8 tydzień życia (badania robione na przełomie 6/7 tydzień) z przedłużającą się żółtaczką noworodkową. Karmione mlekiem matki. Marka z grupą krwi ARh-, dziecko ma grupę ARh+ (ojciec ABRh+). Po porodzie podano matce immunoglubulinę. Z uwagi na problemy z karmieniem na początku życia i za duży spadek wagi urodzeniowej, w 3 dniu zycia u dziecka pojawiła się żółtaczka - wprowadzono fototerapię i dokarmianie mlekiem modyfikowanym, po dwóch dniach poziom bilirubiny spadł i matkę z dzieckiem wypisano do domu. Przez cały ten okres jednak poziom bilirubiny spadał bardzo powoli, mimo regularnego i częstego karmienia piersią, przyrostu wagi w normie i regularnemu wypróżnianiu się dziecka. W badaniach krwi w 6/7 tydz życia dziecka wykluczono żółtaczkę patologiczną pwoodowaną infekcją, wykluczono galaktozę, poziom wszystkich czynników w normie - oprócz neutrofilow (wynik 0,79 przy normie 1.3-7.90 10*9/L). Pytanie: co może być przyczyną niskiego poziomu neutrofilów, czy jest to związane z żółtaczką (prawdopodobnie indukowaną mlekiem matki), i czy konflikt serologiczny między matką a dzieckiem ka na to wpływ? Czy należy odstawić karmienie piersią?

Informacje dodatkowe:

Matka przyjmuje lewotyroksynę (euthyrox, 50mg/dziennie), zdiagnozowana choroba hashimoto. Grupa krwi ARh-

Pozostałe wyniki krwi dziecka na zdjęciu.

Załączniki:

Tagi publikacji: Neutropenia, konflikt serologiczny, żółtaczka u noworodka, karmienie piersią, galaktoza

Lekarz:

Witam,
W przedstawionych wynikach morfologii krwi faktycznie stwierdza się neutropenię, którą można zakwalifikować jako umiarkowaną.
Pozostałe parametry nie budzą niepokoju, hiperbilirubinemia nie wynika z cholestazy i wygląda, że jest to przedłużająca się żółtaczka związana z karmieniem piersią. Nie oznacza to jednak, że dziecko należy odstawić od piersi, a jeżeli prawidłowo przybiera na wadze to nie ma również potrzeby dokarmiania mlekiem modyfikowanym. Ten rodzaj żółtaczki ustępuje samoistnie z reguły do 3 miesiąca życia dziecka.
Natomiast jeżeli chodzi o neutropenię to wymaga ona wnikliwej obserwacji. Jeśli poza tym dziecko rozwija się prawidłowo to należy powtórzyć morfologię krwi za miesiąc wraz z wykonaniem rozmazu ręcznego krwinek białych. Jeżeli poziom neutrofili będzie nadal tak niski lub będzie się obniżał jeszcze bardziej to należy pilnie skonsultować się z hematologiem dziecięcym. Przyczyn neutropenii jest wiele i wskazane będzie wtedy poszerzenie diagnostyki. Najczęściej jest wynikiem przebytych niedawno lub obecnie infekcji (ale zakładam, że takowej nie było). Przyczyna może być też immunologiczna - u tak małego dziecka może być wynikiem przeciwciał pochodzących jeszcze od mamy, lub też własnych przeciwciał dziecka. Istnieje również sporo zespołów uwarunkowanych genetycznie związanych z neutropenią i zaburzeniami odporności. Jeżeli będzie taka potrzeba to hematolog dziecięcy zleci w tym kierunku szczegółowe badania.
Do czasu wyjaśnienia sytuacji należy jedynie pamiętać, aby przy pojawieniu się jakichkolwiek objawów infekcji (zwłaszcza z gorączką) konsultować się z pediatrą, gdyż infekcja u dziecka z neutropenią wymaga wnikliwej oceny i odpowiedniego postępowania. Pozdrawiam!

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie lekarzowi