LekarzPomaga.pl - ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ TK PŁUC, STŁUSZCZENIE WĄTROBY, OSOBA PALĄCA

Układ oddechowy -tchawica, oskrzela i płuca

Analiza wyników badań TK płuc, stłuszczenie wątroby, osoba paląca

Odpowiedzi udzielił:
lek. Jakub Niedomagała

Specjalista medycyny rodzinnej

Opublikowano:

Użytkownik:

Proszę o analizę wyników TK z kontrastem osoby palącej oraz wyników badań :
Drobny bliznowaty pozapalny guzek wlk. 2mm obwodowo w S2P - bez znaczenia .
Wąskie pasma zwłóknień w S5L i S9L. Wąskie pasma niedodmowe w S10P i S10L.
Poza tym miąższ płucny prawidłowo powietrzny, bez innych zmian ogniskowych, bez zmian
naciekowych i bez zmian śródmiąższowych
Wnęki płucne prawidłowe , drzewo oskrzelowe bez widocznych zmian.
Węzły chłonne śródpiersia i wnęk płucnych cech patologicznego powiększerna nie wykazują.
Duże naczynia śródpiersia bez zmian patologicznych . Tętnice płucne i ich gałęzie płatowe
oraz segmentarne prawidłowo wypełniają się kontrastem
Pozostałe struktury śródpiersia badaniem TK również prawidłowe.
Części kostne bez zmian
Wyraźne stłuszczenie miąższu wątroby jej gęstość wynosi 30jH
Poza tym obraz nadbrzusza objętego badaniem jest prawidłowy.

W badaniu krwi podwyższone odpowiednio
Neutrocyty (NEU) 6,18 10^9/L
Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) 42 U/l < 41
Cholesterol całkowity (I99) 220 mg/dl < 190
Triglicerydy (O49) 235 mg/dl < 150
Kwas moczowy w surowicy (M45) 8,7 mg/dl 3,4 — 7,0
Glukoza (L43) (Krew zylna, osocze (fluorek))104 mg/dl 70 — 99

Dodatkowe obiawy: lekkie zawroty głowy uczucie ciężkiej głowy tak jak by wzrostu ciśnienia podwyższone ciśnienie 135 95 90 czasami ból w klatce piersiowej odczuwam mrowienie napięcie w nogach czasami .

Załączniki:

Tagi publikacji: papierosy, stłuszczona wątroba, tk płuc, tk z kontrastem płuc, płuca

Lekarz:

Szanowny Panie, w załączonym opisie TK uwidocznione zmiany mają prawdopodobnie związek z nałogiem palenia papierosów (na zmiany te wywarły największy wpływ niekorzystne składniki toksyczne zawarte w dymie), a także z ewentualnymi przebytymi zapaleniami płuc, oskrzeli. Stłuszczenie wątroby może być spowodowane wieloma czynnikami, również może występować w przypadku nadwagi, otyłości, z powodu przyjmowanych leków itp. Na podstawie przysłanych, niektórych wyników badań laboratoryjnych , proponuję wykonać test obciążenia 75 g glukozy celem potwierdzenia lub wykluczenia cukrzycy lub stanów przedcukrzycowych. W odniesieniu do podwyższonych wartości cholesterolu, trójglicerydów i kwasu moczowego proponowałbym stosowanie diety celem obniżenia tych wskaźników. Na pewno należy również monitorować wartości ciśnienia tętniczego, w razie utrzymujących się podwyższonych jego wartości należałoby wpłynąć na jego wartość odpowiednią dietą, zmianą trybu życia, ewentualnie dodatkowo rozpocząć farmakoterapię.
Według mnie, najlepiej byłoby jednak zgłosić się ze wszystkimi wynikami badań do swojego lekarza prowadzącego. Lekarz po zebraniu od Pana szczegółowego wywiadu, zbadaniu Pana oraz po osobistym wglądzie we wszystkie wyniki badań, podejmie ostateczną decyzję dotyczącą dalszego postępowania. Pozdrawiam

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie lekarzowi