LekarzPomaga.pl - OCENA WYNIKÓW BADANIA HRCT KLATKI PIERSIOWEJ

Układ oddechowy -tchawica, oskrzela i płuca

Ocena wyników badania HRCT Klatki Piersiowej

Odpowiedzi udzielił:
lek. Jakub Niedomagała

Specjalista medycyny rodzinnej

Opublikowano:

Użytkownik:

Konsultacja wyników badania z załącznika - HRCT Klatki Piersiowej.

1) Co oznaczają te wyniki? Przełożenie opisu badania na ocenę stanu zdrowia pacjenta
2) Jakie zagrożenia są z nimi związane?
3) Czym mogą być spowodowane?
4) Jakie powinny być kolejne kroki - zalecenia

Informacje dodatkowe:

- Obecne lub przebyte poważniejsze choroby, zabiegi, urazy
Rozdedma płuc, od 12 lat postępująca
- Przyjmowane obecnie, ostatnio lub na stałe leki
Spiriva respimat 18 mcg
- Wyniki wykonywanych badań (istotnych w temacie)

Załączniki:

Tagi publikacji: włóknienie płuc, HRCT klatki piersiowej, rozedma, sarkoidoza, suchy kaszel, śródmiąższowe zapalenie płuc

Lekarz:

Szanowny Panie, z opisu badania wynika, że obraz HRCT spełnia radiologiczne kryteria UIP, czyli zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc. Klinicznie jest to samoistne włóknienie płuc. Jest chorobą postępująca, zwykle rozwijająca się od kilku lat. Przeważnie objawem choroby jest długotrwały suchy kaszel i nasilająca się duszność. Aby móc postawić ostateczne rozpoznanie choroba wymaga wykonania wielu badań dodatkowych celem ewentualnego wykluczenia innych postaci włóknienia płuc spowodowanych przez jakiś określony czynnik np. lekami, choroby tkanki łącznej, narażenie na jakiś czynnik w środowisku życia. Należy wykonać badania czynnościowe płuc celem określenia ich pojemności życiowej i czynnościowej. Kolejne badanie, które należy wykonać to biopsja przezoskrzelowa lub płukanie oskrzelowo-płucne celem wykonania badania mikroskopowego i wykluczenia innego rozpoznania. Wykluczenie innych przyczyn śródmiąższowego zapalenia płuc i te dodatkowe badania należą do grupy tzw. dużych kryteriów rozpoznawania chorób śródmiąższowych płuc. Jeśli wszystkie są spełnione i dodatkowo 3 spośród 4 kryteriów małych (wiek powyżej 50 lat, powolne narastanie duszności spoczynkowej, objawy od ponad 3 miesięcy oraz charakterystyczne zmiany osłuchowe płuc) wówczas można postawić rozpoznanie bez wykonywania biopsji chirurgicznej. Ze względu na postępujący przebieg choroby, jej różne postacie, potrzebę wykonywania wielu badań dodatkowych dalsze postępowanie wymaga przeważnie konsultacji kilku specjalistów w tym pulmonologa, radiologa, patomorfologa, reumatologa. Dopiero konsylium lekarskie po zebraniu wyników badań może zalecić odpowiednie postępowanie. Wśród chorób śródmiąższowych płuc jest również sarkoidoza, którą należy brać pod uwagę w różnicowaniu. W związku z tym, że choroby śródmiąższowe płuc występują dość rzadko, są trudne w diagnozowaniu, rozpoznanie i decyzje terapeutyczne powinny być stawiane przez doświadczony zespół lekarski. Leczenie przyczynowe niektórych chorób śródmiąższowych płuc nie jest możliwe, pozostaje tylko leczenie objawowe zmniejszające objawy duszności, zmniejszonej wydolności fizycznej. Jeśli natomiast zostanie określona konkretna przyczyna choroby, wówczas odpowiednie leczenie przyczynowe zostanie wdrożone. Pozdrawiam.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie lekarzowi